Hot?rrea n cauza Veretco c. Moldovei

07 04 2015

La data de 07 aprilie 2015 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Veretco c. Moldovei, cererea nr. 679/13.

***

n cauza Veretco, reclamantul este Fiodor Veretco, n?scut n 1963, care locuie?te n Seli?te.

La 28 noiembrie 2012 reclamantul a fost re?inut de poli?ie, fiind acuzat de trafic de persoane minore.

La 30 noiembrie 2012 procuratura a naintat un demers privind eliberarea unui mandat de arest n privin?a reclamantului, pe motiv c? reclamantul poate s? se ascund? de la urm?rire penal?, influen?a investiga?ia ?i s? comit? alte infrac?iuni.

Instan?a de judecat? a eliberat mandat de arest n privin?a reclamantului pentru un termen de 30 de zile.

Reclamantul a contestat eliberarea mandatului de arest, invocnd lipsa motivelor ce ar justifica arestarea sa ?i ignorarea de c?tre instan?a de judecat? a m?surilor preventive non-privative de libertate.

La 06 decembrie 2012 instan?a de recurs a respins contesta?ia reclamantului, f?r? a r?spunde la argumentele invocate de c?tre reclamant.

La 26 decembrie 2012 instan?a de judecat? a prelungit arestarea reclamantului pentru un termen de 30 de zile, reiternd motivele anterioare.

La 11 ianuarie 2013 instan?a de recurs a respins contesta?ia reclamantului, f?r? a r?spunde la argumentele invocate de c?tre reclamant.

La 22 ianuarie 2013 procuratura a cerut prelungirea arest?rii reclamantului. Instan?a de judecat? a respins demersul procuraturii ?i a dispus eliberarea reclamantului sub control judiciar.

n perioada 28 noiembrie – 05 decembrie 2012 reclamantul a fost de?inut n IDP a Comisariatului General de Poli?ie,  ulterior care a fost transferat n Penitenciarul nr. 13, unde a fost de?inut pn? la 24 ianuarie 2013.

Potrivit fi?ei medicale prezentate de c?tre reclamant, la 01 octombrie 2012 acesta a fost diagnosticat cu traum? toracic?, 2 coaste rupte ?i contuzie a um?rului drept, urmare a unei c?deri la locul de munc?. La 23 octombrie 2012 el a fost diagnosticat cu bronhopneumonie post-traumatic?, fractur? a coastei, condi?ie sub-febril?, dureri n piept, etc. Doctorii i-au recomandat reclamantului s? stea n pat, aplicarea pansamentelor ?i tratament intra-muscular antibiotic a pneumoniei.

La ?edin?a din 30 noiembrie 2012, doctorul A. a confirmat diagnoza pneumoniei ?i a reiterat necesitatea tratamentului. n aceea?i ?edin?? reclamantul a invocat dureri ?i imposibilitatea de a dormi din cauza coastelor rupte, etc.

La ?edin?a din 26 decembrie 2012 reclamantul a pretins c? nu a fost vizitat de medic pe durata deten?iei sale.

La 22 decembrie 2012 avocatul reclamantului s-a plns procuraturii despre condi?iile de deten?ie din Penitenciarul nr. 13 ?i lipsa unei asisten?e medicale.

n fa?a Cur?ii, invocnd articolul 3 din Conven?ie, reclamantul s-a plns de condi?iile de deten?ie din Penitenciarul nr. 13 ?i lipsa unei asisten?e medicale. Invocnd articolul 5 din Conven?ie, reclamantul s-a plns de deten?ie ilegal?, deoarece arestarea acestuia s-a examinat n lipsa materialelor dosarului penal. n continuare reclamantul s-a plns, n temeiul articolului 5 4 din Conven?ie, deoarece nu a avut acces la probele n baza c?rora instan?ele au adoptat deciziile sale. De asemenea, reclamantul s-a plns, n temeiul articolului  5 3 ?i 4 din Conven?ie, de lipsa unor motive suficiente ?i relevante n respingerea habeas corpus n virtutea st?rii s?n?t??ii ?i neaudierea doctorului n instan?a de recurs. n final reclamantul s-a plns, n temeiul articolului 5 5 din Conven?ie, deoarece nu avea dreptul la compensa?ie pentru violarea articolului 5.

n lumina constat?rilor, n temeiul articolului 3 din Conven?ie, Curtea a considerat c? nu este necesar de a examina chestiunea dac? argumentele reclamantului despre starea s?n?t??ii era pertinente legalit??ii deten?iei sau dac? erau motive suficiente ?i relevante n deciziile na?ionale n acest sens.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 din Conven?ie, notnd c? reclamantul a prezentat fi?e medicale, potrivit c?rora cu o lun? nainte de arestare, reclamantul a fost diagnosticat cu pneumonie, coaste rupte, contuzia mnii, fiind prescrise antibiotice, documentele fiind prezentate instan?elor judec?tore?ti na?ionale.

La 30 noiembrie 2012 un doctor a confirmat n instan?? diagnoza reclamantului ?i la 26 decembrie 2012 reclamantul a f?cut referire la fi?ele medicale respective ?i la declara?iile medicale. Instan?a de judecat? nu s-a referit la declara?iile doctorului, date anterior. Iar instan?a de recurs a men?inut concluzia respectiv? ?i a refuzat audierea doctorului.

Curtea a notat c? Guvernul nu a prezentat nici o dovad? pentru a demonstra neveridicitatea concluziilor doctorului A. Faptul c? aceea?i instan?? a refuzat s? i-a concluziile respective n considera?ie, nu nseamn? o opinie medical? diferit? n privin?a st?rii s?n?t??ii reclamantului. n lipsa unei concluzii medicale contradictorii, Curtea nu a g?sit motiv s? pun? la ndoial? veridicitatea diagnozei reclamantului, potrivit c?reia acesta suferea de o inflama?ie ?i avea nevoie de antibiotice.

n continuare Curtea a notat, c? pe durata deten?iei doctorii s-au limitat la verificarea reclamantului de tuberculoz? ?i sifilis, n lipsa dovezilor de administrare a antibioticelor sau alt tratament.

Curtea a observat c? reclamantul suferea de pneumonie, stare care n lipsa unui tratament punea n pericol via?a, din cauza riscului de acumulare a lichidului n pl?mni. n aceste circumstan?e, lipsa unei asisten?e medicale prompte ?i calificate a determinat tratament inuman ?i degradant.

n ceea ce prive?te pretinsa violarea a articolului 5 1 din Conven?ie, deten?ie ilegal?, Curtea a declarat acest cap?t din cerere ca v?dit inadmisibil, n temeiul articolului 35 3 ?i 4 din Conven?ie.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 5 4 din Conven?ie, pe motivul c? reclamantul ?i avocatul s?u nu au avut acces la materialele cauzei penale, contrar principiului egalit??ii armelor.

De asemenea, Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 5 5 din Conven?ie, deoarece legisla?ia relevant? nu a oferit un remediu reclamantului, pe motiv c? nu exista o achitare definitiv? a reclamantului pe toate capetele de acuza?ie, iar Guvernul nu a prezentat nici un argument n contradictoriu n acest sens.

Reclamantul a cerut 20,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 4,500 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 9,800 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 605 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de R. Zadoinov, avocat din Chi?in?u.