Hot?rrea n cauza Pisari c. Moldovei ?i Rusiei

21 04 2015

La data de 21 aprilie 2015 Curtea European? a f?cut public? hot?rrea n cauza Pisari c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 42139/12).

Reclaman?ii, Simion Pisari ?i Oxana Pisari, n?scu?i n 1970 ?i 1973, locuiesc n Prta, Republica Moldova.

n diminea?a zilei de 1 ianuarie 2012, feciorul familiei Pisari, Vadim n vrst? de 18 ani ?i prietenul s?u au decis s? traverseze rul Nistru din satul Prta n ora?ul Vadul lui Vod? pentru a alimenta automobilul cu combustibil. Pentru a ajunge la sta?ia PECO ei urmau s? traverseze un pod, care avea puncte de control a for?elor de men?inere a p?cii. De?i ambele localit??i se afl? sub controlul autorit??ilor moldovene?ti, punctele de control fac parte din zona de securitate stabilit? n urma acordului de ncetare a conflictului militar din 1992. n fiecare punct de control sunt prezen?i 8 solda?i, 4 din partea Rusiei, 2 din partea Moldovei ?i 2 din partea rmn. Un sergent rus, cunoscut ca V.K., a fost ?eful punctului de control din partea p?r?ii estice, fiind unicul soldat narmat cu o mitralier? nc?rcat? n perioada de referin??.

Vadim Pisari nu s-a oprit la punctul de control, a lovit un indicator rutier STOP ?i o barier?, trecnd peste acestea. Pasagerul a explicat ulterior c? parbrizul era par?ial acoperit cu ghea??, limitnd vizibilitatea pentru ?ofer. Automobilul a continuat s? se deplaseze prin cel?lalt punct de control c?tre sta?ia PECO. Dou?zeci de minute mai trziu ei au trecut napoi prin primul punct de control, n lipsa vreunei ncerc?ri de a fi oprit automobilul. La apropierea automobilului c?tre punctul de control din partea de est, care era par?ial acoperit cu crampoane, V.K. a ordonat lui Vadim Pisari s? opreasc?, ns? automobilul a accelerat prin punctul de control, evitnd crampoanele. V.K. a strigat la ?ofer s? se opreasc?, n caz contrar acesta va efectua o mpu?c?tur?. El a efectuat o mpu?c?tur? n aer ?i cteva n automobil. Un glon? a lovit automobilul, care a continuat s? mearg? o distan?? mic? pn? s-a oprit, s-a deschis u?a ?i Pisari a c?zut din el, r?nit. El a decedat din cauza r?nii cteva ore mai trziu.

Efectuarea mpu?c?turilor a fost investigat? de c?tre poli?ia moldoveneasc?, o comisie mixt? a for?elor de men?inere a p?cii ?i de c?tre militarii ru?i.

Autorit??ile moldovene?ti au ini?iat urm?rirea penal?, ns? n 2013 au decis ncetarea procedurilor, pe motiv c? investiga?iile au fost finisate ?i V.K., care a fost transferat n alt? unitate n Rusia, s-a eschivat de jurisdic?ia acestora.

Comisia mixt? a elaborat un raport, prin care l-a acuzat de Pisari de nc?lcarea normelor de conduit? la punctele de control, de altfel membrii comisiei din partea Moldovei nu au semnat raportul, ce ar nsemna c? acesta nu produce efecte juridice.

Militarii ru?i au elaborat un raport potrivit c?ruia V.K. a ac?ionat n conformitate cu normele aplicabile punctelor de control. De?i procuratura militar? din Federa?ia Rus? a ini?iat o investiga?ie privind omorul din impruden??, de asemenea, procuratura a informat reclaman?ii c? V.K. nu poate fi extr?dat, pe motiv c? este cet??ean rus.

n decembrie 2012 Procurorul General a Republicii Moldova a informat reclaman?ii c? a aflat c? V.K. a fost dezvinov??it de procuratura militar? ?i c? procedurile respective au fost ncetate.

Reclaman?ii au cerut de 2 ori copia deciziei procuraturii Federa?iei Ruse, ns? au fost refuza?i pe motiv c? nu sunt parte a procedurilor, iar cererile anterioare de a fi recunoscute n calitate de victime n procedurile respective au fost respinse.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii invocnd articolul 2 CEDO, dreptul la via??, s-au plns c? feciorul acestora a fost ucis de agen?ii statului ?i c? autorit??ile au e?uat s? efectueze o investiga?ie efectiv? a mor?ii acestuia.

n cadrul observa?iilor pe marginea admisibilit??ii ?i fondului cauzei, reclaman?ii au statuat c? nu inten?ioneaz? s? men?in? cererea naintat? mpotriva Republicii Moldova, deoarece ei consider? c? autorit??ile moldovene?ti nu sunt responsabile pentru omorului fiului s?u ?i c? au ntreprins toate m?surile rezonabile pentru investigarea circumstan?elor incidentului.

Curtea a constatat, n unanimitate, c? Federa?ia Rus? a nc?lcat articolul 2 din Conven?ie, sub aspect material ?i sub aspect procedural.

Ea a constatat c? a fost stabilit cu certitudine c? Vadim Pisari a fost ucis de una din mpu?c?turile efectuate din mitralier? de c?tre V.K. Curtea a fost de acord c? scopul mpu?c?turii a fost de a re?ine ?oferul automobilului. Corespunz?tor, ac?iunea soldatului rus a fost ntreprins? n scopul efectu?rii unei re?ineri legale n sensul articolului 2 2 din Conven?ie. Totu?i, Curtea urma s? examineze dac? folosirea for?ei n realizarea scopului urm?rit a fost absolut necesar? n circumstan?ele din spe??. Ea a notat aser?iunea autorit??ilor ruse?ti c? mpu?c?tura a fost ndreptat? mpotriva automobilului ?i nu mpotriva persoanelor din interiorul acesteia. Curtea nu a v?zut motiv s? pun? la ndoial? c? V.K. a avut aceast? inten?ie. n orice caz, Curtea a evaluat nivelul riscului n raport cu folosirea armei de foc fa?? de riscul plec?rii ?oferului ?i necesitatea urgent? de a-l opri.

Curtea a notat c? V.K. a efectuat 3 mpu?c?turi din mitralier? n direc?ia automobilului condus de Vadim Pisari. Nu este clar, din materialele cauzei, care a fost distan?a de tragere ?i capacit??ile lui V.K. de a mpu?ca din mitraliere. Totu?i, aser?iunea c? un glon? a str?puns paltonul altui soldat din punctul de control din apropiere nu a fost disputat de p?r?i. Aceasta a fost suficient pentru Curte de a concluziona c? folosirea mitralierei n spe?? a fost de un risc sporit nu doar pentru via?a lui Vadim Pisari, dar, de asemenea, pentru pasagerul s?u ?i chiar pentru soldatul, care era ct pe ce s? fie lovit de unul din gloan?e. Faptul c? doar Vadim Pisari a fost lovit de glon?, a fost doar o chestiune de noroc.

Nivelul sporit de risc, din spe??, pentru via?? putea fi justificat doar dac? arma de foc a fost folosit? ca ultim? m?sur? pentru a preveni un pericol clar ?i iminent venit din partea ?oferului, n cazul n care acesta era sc?pat s? plece. Curtea n continuare a examinat tipul pericolului pe care soldatul rus urma s?-l prentmpine.

Curtea a notat alega?ia lui V.K. precum ca acesta ar fi nevoit s? se fereasc? de ma?ina care se apropia pentru a evita impactul. Totu?i, aceast? argumentare – a fost prezentat? pentru prima dat? n fa?a anchetatorilor ru?i la 06 ianuarie 2012 – nu era sus?inut? de declara?iile celorlal?i 2 solda?i, prezen?i la incident, date poli?iei moldovene?ti n diminea?a respectiv?. Cel mai important, aceasta este inconsistent? cu declara?ia ini?ial? a lui V.K. scris? n diminea?a respectiv?.

Prin urmare, Curtea nu a fost convins? c? V.K. a riscat s? fie lovit ?i, corespunz?tor, a constatat lipsa vreunui indiciu de pericol  n ac?iunile ?oferului, dac? era l?sat s? plece.

Chiar dac? se presupunea c? ac?iunile lui Vadim Pisari erau poten?ial periculoase, Curtea nu a considerat c? nivelul pericolului impunea ca acesta s? fie oprit imediat prin foc de arm?. De asemenea, aparent aproximativ la un kilometru distan?? se afla un post de poli?ie, ce putea fi alertat de c?tre V.K.

Curtea a recunoscut c? solda?ii au ncercat s? foloseasc? metode alternative pentru a opri automobilul. Totu?i automobilul victimei a reu?it de trei ori s? evit? toate obstacolele instalate pe carosabil. Ea a fost de acord cu constat?rile, din rapoartele oficialilor militari ru?i, precum c? punctele de control nu au fost echipate n mod corespunz?tor pentru imobilizarea automobilelor f?r? a recurge la for?a letal?, considernd c? lipsa unui atare echipament nu poate justifica efectuarea mpu?c?turilor mpotriva automobilelor, care nu se conformeaz? normelor de trecere a punctelor de securitate f?r? alte motive serioase ?i corespunz?toare.

n concluzie, Curtea nu a fost convins? c? folosirea for?ei a fost necesar? pentru efectuarea unui arest n sensul articolului 2 2 din Conven?ie, motivele fiind urm?toarele: nivelul pericolului n urma folosirii armei de foc, pentru via?a persoanelor din automobil ?i pentru soldatul atins, n palton, de glon?, riscul soldat de fuga ?oferului ?i necesitatea urgent? de a-l opri, mijloace alternative de stopare a automobilului f?r? a recurge la for?a letal?, lipsa unui echipament corespunz?tor la punct de control pentru imobilizarea automobilelor ?i recurgerea automat? la for?a letal? ?i lipsa unei investiga?ii eficiente, care putea prezenta situa?ia n alt? lumin?.

n final, Curtea a notat c? autorit??ile ruse nu au implicat reclaman?ii n investigarea circumstan?elor omorului fiului s?u. Reclama?ilor nu li s-a permis s? exercite vreun drept procedural ?i nu au fost informa?i despre ncetarea procedurilor mpotriva lui V.K. n spe??, reclaman?ii au avut un interes serios ?i legitim fa?? de investiga?ia efectuat? de c?tre autorit??ile ruse, ce putea fi realizat prin acordarea statutului corespunz?tor n procedurile respective.

Curtea a radiat cererea de pe rol, n partea n care se refer? la Republica Moldova, n temeiul articolului 37 1 (a) din Conven?ie.

Reclaman?ii a cerut 85,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 5,580 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclaman?ilor 35,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 5,580 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli, sume ce urmeaz? a fi pl?tite de Federa?ia Rus?.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de A. Postica, avocat din Chi?in?u.