Hot?rrea n cauza Morari ?i Spiridonov c. Moldovei

07 07 2015

La data de 07 iulie 2015 Curtea a pronun?at hot?rrea n cauza Morari ?i Spiridonov c. Moldovei, cererile nr. 4771/09 and 7170/09.

Reclaman?ii sunt Victor Morari ?i Oleg Spiridonov, n?scu?i n 1969 ?i 1965.

Victor Morari a activat n calitate de ofi?er de poli?ie n perioada 1991 ?i 2012, dup? care a pensionat.

La data de 27 februarie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a obligat consiliul municipal Chi?in?u s? acorde reclamantului Victor Morari o locuin?? social?, n temeiul legii cu privire la poli?ie. Hot?rrea respectiv? a fost men?inut? n vigoare ?i la data de 10 aprilie 2008 au fost ini?iate procedurile de executare.

Reclamantul Oleg Spiridonov a activat n calitate de ofi?er de poli?ie n perioada 1988 ?i 2005, dup? care a pensionat.

La data de 06 mai 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a obligat consiliul municipal Chi?in?u s? acorde reclamantului Victor Morari o locuin?? social?, n temeiul legii cu privire la poli?ie. Hot?rrea respectiv? a fost men?inut? n vigoare ?i la data de 16 iunie 2008 au fost ini?iate procedurile de executare.

Reclaman?ii s-au plns n fa?a Cur?ii de violarea articolului 6 din Conven?ie ?i articolului 1 din Protocolul adi?ional, urmare a neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti de acordare a spa?iului locativ. Reclamantul Morari s-a plns, de asemenea, de violarea articolului 13 din Conven?ie, n conjunc?ie cu articolul 6 din Conven?ie, de lipsa unui remediu na?ional eficient.

Curtea a decis conexarea cererilor reclaman?ilor ?i examinarea acestora, printr-o singur? hot?rre.

La 15 mai 2014 Guvernul a naintat o declara?ie unilateral?, prin care a recunoscut violarea Conven?iei, a propus plata reclamantului Morari a sumei de 3,500 Euro ?i reclamantului Spiridonov a sume de 3,000 Euro, cu titlu de prejudicii morale, materiale, costuri ?i cheltuieli ?i a cerut radierea cererilor de pe rol.

Curtea a respins solicitarea Guvernului de radiere a cererilor de pe rol, pe motiv c? sumele propuse de Guvern erau substan?ial inferioare celor oferite de aceasta n cauze similare.

Curtea a constatat n unanimitate violarea articolului 6 1 din Conven?ie ?i articolului 1 din Protocolul adi?ional la Conven?ie, ?i violarea articolului 13 din Conven?ie, n conjunc?ie cu articolul 6 din Conven?ie, n cazul reclamantului Morari  n lumina jurispruden?ei anterioare similare.

Reclamantul Morari a cerut 100,000 Euro cu titlu de prejudiciu material, 80,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral; iar reclamantul Spriridonov a cerut 55,000 Euro cu titlu de prejudiciu material, 50,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 2,000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului Morari 10,493 Euro cu titlu de prejudiciu material ?i 3,600 Euro cu titlu de prejudiciu moral; reclamantului Spiridonov 3,600 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 100 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.