Hot?rrea n cauza Mescereacov c. Moldovei

09 02 2016

La data de 09 februarie 2016 Curtea a pronun?at hot?rrea n cauza Mescereacov c. Moldovei, cererea nr. 61050/11.

n cauza Mescereacov c. Moldovei reclamantul, dl Alexandru Mescereacov, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1982.

n anul 2002 Procuratura General? a ini?iat urm?rirea penal? mpotriva reclamantului, iar la 14 februarie 2002 Judec?toria Buiucani a dispus arestarea preventiv? a reclamantului, pe motivul plec?rii acestuia  din ?ar?, reclamantul a fost dat n c?utare interna?ional?.

n decembrie 2010, reclamantul a fost re?inut n Federa?ia Rus? ?i a fost extr?dat n Republica Moldova. La 29 decembrie 2010, reclamantul a fost plasat n arest n baza mandatului din 14 februarie 2002.  El a contestat ncheierea prin care s-a dispus arestarea preventiv? sus?innd c? nu a fost informat despre mandatul din 14 februarie 2002 n decurs de 72 de ore ?i c? nu existau suficiente motive pentru justificarea deten?iei. Recursul a fost respins pe motiv c? el s-ar fi sustras de la urm?rirea penal? ?i c? s-ar putea sustrage din nou. Ulterior, arestul preventiv a fost prelungit de cteva ori n baza acelora?i motive. Toate recursurile reclamantului au fost respinse. Ultima hot?rre judec?toreasc? pronun?at? n privin?a arestului preventiv al reclamantului este ncheierea Judec?toriei Buiucani din 27 mai 2011, prin care s-a prelungit arestul preventiv al reclamantului pn? la 29 iunie 2011.

n timpul arestului preventiv reclamantului a fost de?inut n Penitenciarul nr.13. Potrivit lui, condi?iile n aceast? nchisoare sunt foarte proaste: celulele sunt suprapopulate ?i murdare, nu exist? un sistem de ventilare, lumina natural? p?trunde foarte pu?in n celul? deoarece geamurile sunt foarte mici, plimb?rile zilnice dureaz? doar o or?, iar mncarea este de calitate foarte proast?.

La 14 iunie 2011, reclamantul a fost condamnat la 8 ani de nchisoare. Curtea nu a fost informat? despre evolu?iile ulterioare n dosarul penal deschis pe numele reclamantului.

Reclamantul a invocat nc?lcarea articolului 3 al Conven?iei, sus?innd c? condi?iile de deten?ie n Penitenciarul nr.13 echivaleaz? cu un tratament inuman ?i degradant. De asemenea, el a invocat nc?lcarea articolului 5 1 al Conven?iei, sus?innd c? nu a existat o b?nuial? rezonabil? c? el a s?vr?it infrac?iunea ?i c? temeiurile invocate de instan?ele de judecat? na?ionale n sus?inerea arestului preventiv nu sunt relevante ?i suficiente. n plus, el sus?ine c? deten?ia i-a nc?lcat prezum?ia nevinov??iei garantat? de articolul 6 2 al Conven?iei. Reclamantul a invocat nc?lcarea articolului 5 2 ?i 3, sus?innd c? prealabil re?inerii din 29 decembrie 2010 el nu a fost dus n fa?a judec?torului ?i c? nu a fost informat n decursul a 72 de ore despre mandatul de arest preventiv din 14 februarie 2002. n cele din urm?, el s-a plns de faptul c? dup? data de 29 iunie 2011, cnd a expirat mandatul de arest preventiv, deten?ia lui a fost ilegal?.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO, notnd c? condi?iile proaste de deten?ie au fost constatate pentru anii 2008, 2009 ?i 2010 de c?tre Raportorul Special pentru tortur? ?i alte forme crude, inumane sau degradante de tratament sau pedeaps? ?i de c?tre Avocatul parlamentar. Guvernul nu a prezentat probe c?, n perioada urm?toare, au avut loc mbun?t??iri considerabile n penitenciarul respectiv. Prin urmare, Curtea a ndemnat autorit??ile s? ia m?surile adecvate pentru a pune cap?t la ceea ce pare a fi o problem? sistemic?.

n aceste circumstan?e Curtea a considerat c? nu existe motive pentru a ajunge la o alt? concluzie dect cea din cauza Hadji c. Moldovei (cererea nr. 32844/07, 41378/07, 20, 14 februarie 2012). Corespunz?tor suferin?ele la care a fost supus reclamantul pe durata deten?iei au dep??it nivelul inevitabil de suferin?? inerent deten?iei ?i au atins pragul de severitate contrar articolului 3 al Conven?iei.

Restul capetelor din cererea reclamantului au fost respinse ca inadmisibile n temeiul prevederilor art. 35 1, 3 ?i 4 din Conven?ie.

Reclamantul a cerut 15,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i 2,710 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 4,500 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i 800 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de V. Ţurcan ?i M. Belinschi, avoca?i din Chi?in?u.