Lansare de carte

06 07 2007

Organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului a lansat cartea Curtea European? a Drepturilor Omului. Reglement?ri de baz? ?i jurispruden?a n cauzele moldovene?ti.

Lucrarea a fost scris? de c?tre Vladislav Gribincea ?i Sorina Macrinici ?i a fost editat? cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia.

Aceast? carte a fost elaborat? pentru a ajuta speciali?tii s? n?eleag? mai bine mecanismul de protec?ie a drepturilor omului instituit prin Conven?ia European? a Drepturilor Omului. Cartea a fost gndit? ca o publica?ie practic? ?i nu are menirea s? prezinte solu?ii sau teorii. Ea reprezint?, cu prec?dere, o compila?ie de acte ?i practic? judiciar? care se refer? la Curte, activitatea Cur?ii, efectele hot?rrilor Cur?ii ?i modul de aplicare a Conven?iei n sistemul de drept al Republicii Moldova.

Cartea const? din cinci capitole. Primul capitol con?ine tratatele interna?ionale de baz? care se refer? la competen?a Cur?ii ?i procedura n fa?a Cur?ii. Capitolul doi con?ine Regulamentul Cur?ii, instruc?iunile practice cu privire la cererea la Curte, cererile de m?suri provizorii ?i observa?iile scrise, Recomandarea Comitetului de Mini?tri cu privire la redeschiderea procedurilor la nivel na?ional n urma hot?rrilor Cur?ii, Regulamentul Comitetului de Mini?tri cu privire la supravegherea execut?rii hot?rrilor ?i a acordurilor de reglementare amiabil?. Capitolul trei este compus din sinteza cauzelor moldovene?ti examinate de Curte n perioada 12 septembrie 1997 - 30 aprilie 2007 ?i analiza prejudiciilor acordate de Curte n aceste cauze. Capitolul patru con?ine extrase din Constitu?ia Republicii Moldova, Codul de procedur? civil? ?i Codul de procedur? penal? ?i trei acte ale Cur?ii Constitu?ionale a Republicii Moldova, care vizeaz? statutul ?i aplicarea tratatelor interna?ionale n sistemul de drept al Republicii Moldova. Ultimul capitol este dedicat practicii judiciare moldovene?ti cu privire la aplicarea Conven?iei. 

Cartea a fost editat? ntr-o mie de exemplare ?i este distribuit? judec?torilor, avoca?ilor, procurorilor, bibliotecilor, facult??ilor de drept ?i ONG-urilor n domeniul drepturilor omului. La sfr?itul lunii iunie 2007 cte 250 de exemplare a c?r?ii au fost distribuite gratuit Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale ?i Baroului Avoca?ilor. Avoca?ii pot ob?ine cartea gratuit la sediul Consiliului Baroului Avoca?ilor din Republica Moldova (str. B?nulescu-Bodoni 53 A, mun. Chi?in?u).

Lucrarea este disponibil? ?i n format electronic la http://old.lhr.md/2/62.html.