Cererile Lisovoi c. Moldovei, cererea nr. 16908/09, Ialamov c. Moldovei, cererea nr. 65324/09.

21 07 2016

Curtea European? a comunicat cererile Lisovoi c. Moldovei, cererea nr. 16908/09, Ialamov c. Moldovei, cererea nr. 65324/09.

n cauza Lisovoi c. Moldovei, reclamanta este Ala Lisovoi, cet??eanc? a Republicii Moldova, care s-a n?scut n anul 1984 ?i locuie?te n Chi?in?u.

La momentul de referin??, reclamanta era student? ?i l ajuta gratuit pe avocatul T., la traducerea unor documente.

La 23 octombrie 2008, a fost ini?iat? o cauz? penal? mpotriva lui T., fiind acuzat de trafic de influen??, ?i anume c? a pretins 10.500 Euro de la D. cu promisiunea de a transmite banii judec?torilor care examinau un dosar penal deschis pe numele lui D., cu scopul de a ob?ine achitarea lui sau o pedeaps? mai blnd?. Reclamanta nu avea calitatea procesual? n cadrul acestui dosar.

La data de 30 octombrie 2008, organul de anchet? a cerut permisiunea s? perchezi?ioneze locuin?a reclamantei, motivnd c? exist? o ipotez? fundamentat? c? acolo se g?sec suma de 10.500 Euro pretins? de T. ?i documente referitoare la dosarul penal.

n aceea?i zi, procurorul a solicitat Judec?toriei Buiucani emiterea un mandat pentru perchezi?ionarea apartamentului reclamantei. Tot n aceea?i zi, Judec?torul de instruc?ie Buiucani a emis mandatul care autoriza perchezi?ia, decizia fiind definitiv?.

La data de 10 decembrie 2008, poli?ia a perchezi?ionat apartamentul reclamantei, doar n prezen?a mamaei ei n vrst?. n urma perchezi?iei n-au fost g?site corpuri delicte.

La data de 21 august 2009, reclamanta a solicitat accesul la elementele probatorii, n baza c?rora a fost autorizat? perchezi?ia. La data de 3 septembrie 2009, Judec?torul de instruc?ie Buiucani a r?spuns c? dosarul se afl? la organul de anchet? ?i c? accesul poate fi acordat numai n temeiul legii.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns, n temeiul Articolului 8 din Conven?ie, c? perchezi?ionarea locuin?ei ei a fost ilegal?, ntruct nu s-a bazat pe motive relevante sau suficiente ?i c? nu a fost urm?rit un scop legitim, avnd n vedere ntrzierea cu care a fost efectuat?.

De asemenea, ea s-a plns n temeiul Articolelor 6 ?i 13 din Conven?ie c? nu a avut nicio cale legal? s? conteste sau s? se plng? de perchezi?ia ilegal?.

Curtea a adresat p?r?ilor urm?toarele ntreb?ri:

1. A existat o nc?lcare a dreptului reclamantei la respectarea domiciliului s?u ?i a vie?ii private, contrar Articolului 8 al Conven?iei (Mancevschi c. Moldovei, nr. 33066/04, 47-50 7 octombrie 2008)?

2. Reclamanta a avut la dispozi?ia o cale efectiv? de recurs n temeiul Articolului 8, astfel cum prevede Articolul 13 din Conven?ie?

n cauza Ialamov c. Moldovei (cererea nr. 65324/09) reclamantul, Alexandru Ialamov, a fost cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1986 ?i a locuit n Chi?in?u. A murit la 2 septembrie 2014, iar tat?l s?u, Nicolai Ialamov, ?i-a exprimat dorin?a de a men?ine cererea fiului s?u. n fa?a Cur?ii este reprezentat de c?tre T. Osoianu, un avocat din Ialoveni.

La 6 aprilie 2009, reclamantul a fost arestat ?i acuzat de crim?. El ?i un alt suspect au fost acuza?i de uciderea unui ?ofer de taxi n noaptea din 12 spre 13 februarie 2009. La 31 iulie 2009 a fost acuzat de mai multe capete de acuzare pentru furt, pe care le-ar fi comis ntre 30 mai ?i 15 octombrie 2008.

La data de 6 aprilie 2009, procurorul a solicitat Judec?toriei Centru eliberarea unui mandat de arest pe numele reclamantului. n aceea?i zi, instan?a  a emis un mandat de arest pentru treizeci de zile. Arestul reclamantului a fost prelungit n mod repetat, la fiecare treizeci de zile, pn? la 23 octombrie 2009, atunci cnd dosarul s?u a fost remis instan?ei pentru examinare; dup? aceast? dat? arestul s?u a fost prelungit la fiecare nou?zeci de zile.

Potrivit reclamantului, el a depus recurs mpotriva fiec?rei prelungiri a arestului. n recursurile sale din 3 iulie ?i 28 august 2009 s-a plns cu privire la refuzarea accesului la probele cauzei care au fost naintate judec?torului de instruc?ie, inclusiv declara?iile incriminatoare ale martorilor. n recursul din 1 octombrie 2009 ?i n fa?a Judec?toriei Centru, la 23 noiembrie 2009, reclamantul s-a plns c? prelungirea arestului s?u a fost ilegal?, deoarece cererea de prelungire a fost f?cut? n afara termenului prev?zut de Articolul 186 alineatul (6) din Codul de procedur? penal? ?i a fost, prin urmare, nul? n temeiul articolului 230 alineatul (3) din Codul de procedur? penal?.

Potrivit reclamantului, recursurile sale au fost respinse f?r? a se face referire la declara?iile pe care le f?cuse.

n fa?a Cur?ii Reclamantul s-a plns n temeiul Articolului 5 1 din Conven?ie c? arestul dup? 30 septembrie 2009 a fost ilegal, fiindc? s-a bazat pe o cerere de prelungire nul?.

Reclamantul s-a plns, de asemenea, n temeiul articolului 5 4 din Conven?ie c? i-a fost refuzat accesul la elementele probatorii din dosar n cazul n care ele au fost prezentate judec?torului privind examinarea prelungirii arestului s?u.

Curtea a adresat p?r?ilor urm?toarele ntreb?ri:

1. A existat o violare a articolului 5 1 din Conven?ie din cauza faptului c? Judec?toria Centru a prelungit arestarea preventiv? a reclamantului dup? data 30 septembrie 2009, prin sus?inerea unei cereri de prelungire depus? de c?tre procuror n afara termenului prev?zut de legisla?ia intern??

2. A existat o violare a articolului 5 4 din Conven?ie? n special, ap?rarea a avut acces suficient la probele din dosarul penal, necesare pentru a contesta arestarea reclamantului (a se vedea Țurcan ?i Țurcan c. Moldovei, nr. 39835/05, 61-64 23 octombrie 2007) ?