Cererea n cauza Chimirciuc c. Moldovei

26 09 2016

La data de 9 septembrie 2016, Curtea a f?cut public comunicatul pe cauza Chimirciuc c. Moldovei (cererea nr. 56580/09).

Reclamanta, Elena Chimirciuc, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut? n 1973 ?i locuie?te n Chi?in?u.

La 24 octombrie 2008, reclamanta a fost implicat? ntr-un accident rutier. n aceea?i zi, poli?ia rutier? a concluzionat c? reclamanta se f?cea vinovat? de producerea accidentului.

La 20 noiembrie 2008, un inspector al poli?iei rutiere a emis un proces-verbal de constatare a vinov??iei reclamantei privind nc?lcarea regulilor de circula?ie rutier? prev?zute de articolului 124 alin. 1 al Codului cu privire la contraven?iile administrative din 29.03.1985 (n vigoare la momentul de referin??) soldat cu accident n traficul rutier, ?i i-a aplicat reclamantei o amend? administrativ? n valoare de 300 MDL (23 EUR la acel moment). Reclamanta a contestat decizia.

La 18 martie 2009, Judec?toria Buiucani a admis contestarea ?i a anulat decizia poli?iei rutiere din 20 noiembrie 2008. La data de 25 martie 2009, cel?lalt ?ofer implicat n accidentul rutier a atacat hot?rrea primei instan?e.

La 15 aprilie 2009, Curtea de Apel Chi?in?u a admis recursul ?i a casat hot?rrea din 18 martie 2009, prin urmare, confirmnd amenda administrativ? din 20 noiembrie 2008 impus? reclamantei.

La o dat? nespecificat?, reclamanta a aflat despre hot?rrea din 15 aprilie 2009. Dup? care a consultat dosarul cauzei, ea a aflat despre existen?a unei scrisori a Judec?toriei Buiucani din 6 aprilie 2009, potrivit c?reia a fost citat? s? se prezinte la Curtea de Apel Chi?in?u. De asemenea, ea a luat act despre transcrierea unei convorbiri telefonice (telefonogram?) din data de 14 aprilie 2009, semnat? de un grefier, potrivit c?reia dnsa a fost citat? pentru ?edin?a de judecat? din ziua urm?toare. Conform notelor f?cute de grefier n aceast? transcriere, reclamanta a declarat c? cuno?te despre ?edin?a de judecat? ?i inten?iona s? se prezinte.

n conformitate cu legisla?ia na?ional? n vigoare, reclamanta nu a fost n m?sur? s? conteste hot?rrea Cur?ii de Apel Chi?in?u din 15 aprilie 2009.

Reclamanta s-a plns n temeiul articolului 6 din Conven?ie, c? procedurile prin care i-a fost determinat? vinov??ia nu au fost corecte fiindc? au avut loc n absen?a ei, iar ea nu a fost informat? despre aceasta.

Curtea a formulat p?r?ilor urm?toarele ntreb?ri:

- Reclamanta a avut parte de un proces echitabil n determinarea vinov??ei ei, n conformitate cu articolul 6 1 din Conven?ie? n special, reclamanta a fost citat? n mod corespunz?tor la ?edin?a Cur?ii de Apel Chi?in?u din 15 aprilie 2009 n fa?a?

n fa?a Cur?ii reclamanta este reprezentat? de c?tre I. Ioni??, avocat din Chi?in?u.