Decizia n cauza Nicolschi c. Moldovei

20 10 2016

Decizia n cauza Nicolschi c. Moldovei

La data de 20 octombrie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Nicolschi c. Moldovei  (cererea nr. 11726/09).

Reclaman?ii, Leonid Nicolschi ?i Anna Nicolschi, sunt cet??eni ai Republicii Moldova din Glodeni.

La sfr?itul lunii mai 2006, fiul reclaman?ilor, care nu au avut anterior antecedente penale, era suspectat de furt dintr-un magazin. El a fost citat s? se prezinte la poli?ie, dar a refuzat. Astfel acesta fost acuzat de s?v?irea unei contraven?ie administrative, ?i anume, c? nu s-a prezentat la poli?ie cnd a fost citat, ?i a fost condamnat la trei zile de arest administrativ. Dnsul a fost plasat n deten?ie la data de 1 iunie 2006. Conform documentelor medicale din dosarul cauzei, la 2 iunie 2006, fiul reclaman?ilor a sim?it ame?eli ?i a acuzat dureri de cap. Medicul care l-a examinat i-a prescris tratament medicamentos. n data de 4 iunie 2006, care era ?i ultima zi de deten?iei, fiul reclaman?ilor a nceput s? se comporte ciudat; a nceput s? halucineze ?i vorbea incoerent. El a fost examinat de un medic ?i apoi a fost dus de o ambulan?? la un spital psihiatric, aproximativ la ora 14:35, cnd deten?ia sa s-a ncheiat oficial. Medicul a notat n dosarul fiului reclaman?ilor c? dnsul suferea de delirium tremens.

Potrivit documentelor medicale de la spitalul de psihiatrie, fiul reclaman?ilor a fost diagnosticat cu hepatit? cronic?, HIV, tuberculoz? miliar? a ficatului ?i a splinei, ?i alcoolism cronic. El era, de asemenea, n remisie n ceea ce prive?te dependen?a de opium. Comportamentul lui a fost descris ca fiind specific unei persoane cu tulbur?ri psihice. A fost agresiv cu medicii; i-ar ar fi scuipat ?i blestemat ?i nu ar fi permis nim?nui s?-l ating?. La 5 iunie 2006, aproximativ la 04:30, fiul reclaman?ilor a nceput s? aib? frisoane. A devenit mai violent ?i starea lui de delir s-a accentuat. I-au fost administrate sedative, n urma c?rora s-a calmat. Cu toate acestea, la 05:05, a devenit palid ?i a ncetat s? reac?ioneze la stimuli externi, iar respira?ia i-a devenit superficial?. Imediat a fost chemat un medic specializat pentru situa?ii de urgen??. I-a fost f?cut masaj cardiac ?i terapie intensiv?. Cu toate acestea, ncerc?rile de a-l resusciteze au e?uat, iar la 17:25 a fost declarat mort.

La 6 iunie 2006, n urma autopsiei efectuate, medicii nu au descoperit pe trupul acestuia semne de violen?? ?i au concluzionat c? moartea a survenit ca urmare a encefalopatiei Wernicke, o afec?iune cauzat? de abuzul de alcool. Dup? ce au analizat istoricul medical al fiului reclaman?ilor, medicii au constatat c? n decembrie 2005, dnsul a fost internat n spital cu simptome similare. De asemenea, medicii ajuns la concluzia c? debutul bolii a fost extrem de rapid ?i c?, ca urmare a unor boli grave de care suferea fiul reclaman?ilor, un num?r de organe au cedat provocnd moartea. n ceea ce prive?te vn?t?ile pretins v?zute de reclaman?i pe spatele fiului lor, conform medicilor, nu au fost vn?t?i, ci hipostaze post-mortem. Medicii au ajuns la concluzia c? fiului reclaman?ilor i-ar ar fi fost necesar?, de asemenea, detoxifiere intensiv? de urgen??; cu toate acestea, ei nu au putut s? confirme dac? o astfel de procedur? i-ar fi salvat via?a n mprejur?rile cauzei.

La o dat? nespecificat?, procuratura Glodeni a ini?iat o anchet? penal? privind investigarea circumstan?elor decesului fiului reclaman?ilor. n timpul anchetei, primul reclamant a declarat c? a discutat cu fiul s?u, la data de 4 iunie 2006, n timp ce era transportat de la sec?ia de poli?ie la spital, iar fiul s?u i-a spus c? a fost maltratat de c?tre poli?ie. n special, el i spusese c? poli?ia l-a torturat cu ?ocuri electrice, a fost b?tut ?i lovit la cap ?i n zona inimei. Primul reclamant a afirmat, de asemenea, c? a v?zut leziuni pe trupul nensufle?it al fiul s?u.

Prietena fiului reclaman?ilor le-a spus anchetatorilor c? l-a ntlnit pe primul reclamant la data de 4 iunie 2006, iar el i-a spus c? fiul s?u a fost dus la spital, fiindc? se sim?ea r?u. Primul reclamant nu i-a povestit despre presupusa b?taie.

Anchetatorii i-a interogat pe to?i co-de?inu?ii fiului reclaman?ilor. Din paisprezece co-de?inu?i, doar unul a declarat c? l-a v?zut pe un ofi?er de poli?ie lovindu-l peste spate, cu un baston, de dou? sau de trei ori ntr-o sear? cnd a nceput s? strige c? dore?te s? plece acas?. Dup? aceea, victima a mers la culcare. Cu toate acestea, aceast? afirma?ie nu a fost confirmat? de c?tre al?i co-de?inu?i sau de c?tre constat?rile medicilor de la spitalul de psihiatrie sau de c?tre cei care au efectuat autopsia. Anchetatorii l-au interogat ?i pe medicul de pe ambulan??, care l-a examinat pe fiul reclaman?ilor la 4 iunie 2006 nainte de a fi dus la spital. El a afirmat c? nu a depistat urme vizibile de violen?? pe corpul fiului reclamantului, care nu a f?cut nicio plngere de maltratare n timpul transportului.

La 31 ianuarie 2008, procuratura Glodeni a decis s? nceteze urm?rirea penal? privind circumstan?ele mor?ii fiului reclaman?ilor pe motiv c? decesul a survenit din cauze naturale. n baza rapoartelor medico-legale ?i declara?iile martorilor, procuratura a exclus posibilitatea aplic?rii for?e fizice. Procuratura a examinat, de asemenea, dac? fiul reclaman?ilor a primit ngrijiri medicale adecvate n spitalul de psihiatrie din B?l?i. Acesta a concluzionat c?, de?i ar fi fost mai potrivit pentru el s? fie dus la terapie intensiv?, avnd n vedere starea lui ?i viteza cu care s-a deteriorat starea lui de s?n?tate, aceasta nu ar fi garantat c? ar fi supravie?uit. n orice caz, nu a fost considerat? aceast? problem? ca o chestiune de r?spundere penal?.

Reclaman?ii ?i avocatul lor au fost informa?i n mod oficial cu privire la decizia de mai sus, la data de 18 februarie 2008.

La data de 1 august 2008, reclaman?ii au depus o plngere ?i au sus?inut c? fiul lor era n stare bun? de s?n?tate ?i nu suferea de bolile men?ionate n orodan?a procurorului. Mai mult dect att, ei au sus?inut c? au v?zut semne de maltratare pe corpul nensufle?it al fiului lor.

La 5 august 2008, un procurorul ierarhic superior de la procuratura din Glodeni a respins plngerea reclaman?ilor ca nefondat?. Reclaman?ii au atacat refuzul la judec?torul de instruc?ie, care a respins recursul la 27 noiembrie 2008.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii s-au plns n temeiul articolului 2 din Conven?ie, c? statul a fost responsabil pentru moartea fiului lor ?i c? autorit??ile na?ionale nu au investigat n mod eficient circumstan?ele decesului. De asemenea, ei s-au plns c? fiul lor nu a primit un tratament medical adecvat capabil s?-i salveze via?a.

Curtea noteaz? c? Anna Nicolschi a decedat n august 2015 ?i nicio cerere nu a fost depus?  ca examinarea cauzei n numele ei s? continue. n aceste condi?ii, Curtea concluzioneaz? c?, n sensul articolului 37 1 (c) din Conven?ie, nu se justific? continuarea examin?rii cererii, n m?sura n care aceasta a fost depus? de Anna Nicolschi. n plus, Curtea constat? c? nu exist? motive de natur? general?, astfel cum sunt definite la articolul 37 1, ceea ce ar necesita examinarea acestei p?r?i a cererii n temeiul articolului men?ionat. Prin urmare, Curtea decide radierea cererii de pe rol, n m?sura n care aceasta a fost depus? de Anna Nicolschi.

n ceea ce prive?te restul cererii, Curtea a notat c? Guvernul a ridicat dou? obiec?ii privind admisibilitatea. Și anume, a sus?inut c? reclamantul nu a respectat regula de ?ase luni, la depunerea cererii sale la Curte, ?i c? nu a epuizat c?ile de recurs interne. Avnd n vedere c? cauza este inadmisibil? pentru motivele expuse mai jos, Curtea nu a considerat c? este necesar s? se pronun?e cu privire la aceste obiec?ii.

Curtea a notat c? probele din aceast? cauz? nu sus?in afirma?ia reclamantului potrivit c?reia fiul s?u a decedat ca urmare a relelor tratamente aplicate de c?tre poli?ie. Toate rapoartele medicale indic? faptul c? pe corpul fiului reclamantului nu au fost depistate urme de violen??. Vn?t?ile pe care reclamantul le-ar fi v?zut pe corpul fiului s?u au fost, potrivit documentelor medicale, hipostaze post-mortem. Mai mult dect att, aproape to?i martorii, co-de?inu?i cu fiul reclamantului au declarat c? nu au v?zut ca acesta s? fie maltratat. Doar un singur martor a declarat c? a v?zut cum fiul reclamantului a fost lovit de mai multe ori pe spate, cu un baston. Cu toate acestea, anchetatorii nu au dat greutate declara?iilor acestui martor, fiindc? c? nu au fost depistate urme pe spatele fiului reclamantului.

Rezultatele autopsiei au indicat c? fiul reclamantului a murit din cauze naturale, iar reclamantul nu a prezentat nicio dovad? contrarie.

Anchetatorii au examinat, de asemenea, dac? medicii de la spitalul de psihiatrie au acordat asisten?? medical? corespunz?toare. Ei au ajuns la concluzia c? de?i ar fi fost mai potrivit pentru fiul reclamantului s? fie dus la terapie intensiv?, avnd n vedere starea lui ?i viteza cu care s-a deteriorat starea lui de s?n?tate. ns? aceast nu ar fi garantat c? ar fi supravie?uit. Anchetatorii au ajuns la concluzia c? comportamentul medicilor n cazul de fa?? nu a dezv?luit nici un element de r?spundere penal?.

Curtea a reiterat faptul c?, n cazurile n care se ridic? probleme n temeiul articolului 2 din Conven?ie, n contextul unui presupus malpraxis medical, n cazul n care nc?lcarea dreptului la via?? sau integritatea personal? nu este cauzat? n mod inten?ionat, obliga?ia pozitiv? impus? de articolul 2 nu impune n mod necesar prevederea unei c?i de atac de drept penal n fiecare caz n parte. n sfera specific? de neglijen?? medical?, obliga?ia poate fi, de exemplu, ndeplinit? n cazul n care sistemul juridic ofer? victimelor o cale de atac n instan?ele civile, fie singur?, fie cumulat? cu o cale de atac n instan?ele penale, care s? permit? r?spunderea medicilor n cauz? care urmeaz? s? fie stabilit? ?i orice c?i de atac civile adecvate, cum ar fi desp?gubiri ?i publicarea deciziei emise.

Curtea a notat c? fiul reclamantului nu se mai afla n deten?ie la momentul decesului. De asemenea, ea a constatat c? reclamantul a avut posibilitatea de a ini?ia proceduri civile n ceea ce prive?te ac?iunile medicilor din spitalul de psihiatrie din B?l?i ?i c? reclamantul nu a f?cut acest lucru. n aceste condi?ii, nu se poate concluziona c? statul nu ?i-a ndeplinit obliga?iile sale pozitive n ceea ce prive?te acest aspect.

Avnd n vedere cele expuse mai sus, Curtea a considerat c? nu exist? nimic n materialele cauzei care ar sus?ine afirma?iile reclamantului potrivit c?rora statul a fost responsabil pentru moartea fiului s?u ?i c? investiga?ia efectuat? de autorit??ile statului a fost ineficiente. Mai mult dect att, dup? cum s-a ar?tat mai sus, plngerea reclamantului n sensul c? fiului s?u nu i-a fost acordat? asisten?? medical? corespunz?toare este la fel nefondat?. Prin urmare, cererea este v?dit nefondat? ?i inadmisibil? n sensul articolului 35 3 ?i 4 din Conven?ie.