Decizia n cauza Svarciuc c. Moldovei

20 01 2017

La data de 19 ianuarie 2017, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Svarciuc c. Moldovei (cerere nr. 34374/07).

Reclamantul, Constantin Svarciuc, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1968 ?i locuie?te n Chi?in?u.

La 31 martie 2006, reclamantul a fost arestat fiind suspectat de jaf. La 12 iulie 2007, a fost condamnat de Judec?toria R?cani (Chi?in?u) la unsprezece ani de nchisoare. Hot?rrea de condamnare a fost men?inut? de Curtea de Apel Chi?in?u la data de 24 noiembrie 2008.

Pe perioada anchetei ?i dup? condamnare, reclamantul a fost de?inut n Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u. Potrivit lui, condi?iile de deten?ie erau precare. n particular, celula era umed?, ntunecat? ?i supraaglomerat?, iar hrana insuficient? ?i de proast? calitate, precum ?i lipseau medicamente de care avea nevoie. Reclamantul a invocat c? toate aceste cauze au fost dus la deteriorarea st?rii sale de s?n?tate.

La 6 martie 2012, reclamantul a fost eliberat condi?ionat.

Reclamantul, n temeiul articolului 3 din Conven?ia European? a Drepturilor Omului, s-a plns de condi?iile de deten?ie neadecvate din Penitenciarul nr. 13.

Cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului Republicii Moldova, care a transmis observa?iile sale cu privire la admisibilitatea ?i fondul cauzei. Aceste observa?ii au fost trimise reclamantului, fiind invitat s?-?i prezinte propriile observa?ii. Niciun r?spuns nu a fost primit la scrisoarea grefei.

Prin scrisoarea recomandat? din 5 septembrie 2016, Curtea i-a adus la cuno?tin?? reclamantului c? perioada prev?zut? pentru prezentarea observa?iilor sale au expirat la 2 iulie 2016 ?i c? nu s-a solicitat prelungirea acesteia. Totodat?, i-a fost adus la cuno?tin?? con?inutul articolul 37 1 (a) al Conven?iei, care prevede c? Curtea poate radia cererea de pe rol atunci cnd circumstan?ele conduc la concluzia c? reclamantul nu inten?ioneaz? s? continue examinarea cauzei. Cu toate acestea, niciun r?spuns nu a parvenit n adresa Cur?ii.

n aceste condi?ii, conform articolului 37 1 (a) din Conven?ie, Curtea considerat c? reclamantul nu mai dore?te s? continue examinarea cererii sale. Mai mult dect att, n conformitate cu articolul 37 1, Curtea a constatat c? nu exist? circumstan?e speciale, legate de respectarea drepturilor omului, care s? impun? continuarea examin?rii cauzei. Avnd n vedere cele expuse mai sus, Curtea, n unanimitate, a decis s? radieze cererea de pe rol.