Moldova atacat? din nou la CtEDO

27 04 2017

n data de 30 ?i 31 martie 2017, CtEDO a comunicat Guvernului cinci cererei noi contra Moldovei.

n cauza Andriu?? c. Moldovei, reclamantul s-a plns de ineficien?a anchetei n cazul decesului fiului s?u, survenit n urma unui accident rutier n anul 2010. Ini?ial, investiga?ia pe cazul dat a fost clasat? pe motivul nc?lc?rii termenul legal n care ?oferului automobilului implicat n accident i se putea nainta nvinuirea, ca ulterior, urm?rirea penal? reluat? s? fie anulat? de judec?torul de instruc?ie pe motive de legalitate.

Reclaman?ii n cauza M?t?saru ?i Savi?chi c. Moldovei, n temeiul articolelor 5 ?i 11 din Conven?ie s-au plns de insuficien?a desp?gubirilor acordate de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie ca urmare a achit?rii lor n cauzele n care au fost nvinui?i de opunere de rezisten?? la re?inere ?i ultragierea colaboratorilor de poli?ie n timpul unor proteste.

n cauzele Armeanu ?i Vacarciuc c. Moldovei ?i Cinchivschi c. Moldovei, reclaman?ii s-au plns de nc?lcarea articolului 3 din Conven?ie att sub aspect material, ct ?i sub aspect procedural. Cererile se refer? la presupusa maltratare a reclaman?ilor n timpul ?i pe perioada arestului, precum ?i la ineficien?a anchetei ?i a procedurilor judiciare.

Reclamantul n cauza Grumeza c. Moldovei, n temeiul articolului 6 din Conven?ie, s-a plns de nc?lcarea dreptului la un proces echitabil. Reclamantul fiind implicat ntr-un accident rutier, ini?ial, n cadrul anchetei a avut calitate de victim?, ca ulterior s? fie considerat responsabil de comiterea accidentului.

Mai multe detalii la http://lhr.md/news/525.html

 

Acest material este publicat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova realizat cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.