Moldova mai pierde un caz la CtEDO

02 05 2017

Moldova mai pierde un caz la CtEDO

Ast?zi, Moldova a fost condamnat? din nou de Curtea European? pentru Drepturile Omului, n cauza Vasiliciuc c. Moldovei.

Reclamanta Axenia Vasiliciuc, din cauza situa?iei economice din Republica Moldova a p?r?sit ?ara ?i a plecat n Grecia unde ?i-a g?sit un loc de munc?. La 15 septembrie 2008, cnd se ntorcea n Grecia, a fost oprit? la punctul vamal din aeroport, avnd cu sine o cutie cu bijuterii, pe care nu le-a declarat, fiind ncrezut? c? bunurile cu o valoare mai mic? de 5,000 Euro nu necesit? a fi declarate.

Poli?ia i-a ntocmit un proces-verbal, iar doamna Vasilciuc a pierdut zborul. Totodat?, dnsa a semnat o declara?ie prin care se obliga s? se prezinte n fa?a autorit??ilor na?ionale la solicitare, indicnd ?i datele de contact din Grecia.

La 1 octombrie 2008, reclamanta s-a ntors n Grecia prin acela?i aeroport, f?r? a ntmpinat careva dificult??i la ie?irea din ?ar?, iar la 7 octombrie, poli?ia a ini?iat formal proceduri penale mpotriva sa pentru tentativ? de contraband? cu bijuterii, fapt despre care nu a fost  informat?. Ulterior, la 19 iunie 2009, Judec?toria Botanica a emis mandat de arest pe numele s?u pentru 15 zile.

Reclamanta a aflat despre acest mandat mai trziu ?i a angajat un avocat, care a depus o cerere habeas corpus n instan?a de judecat?, n care a sus?inut, printre altele, c? reclamanta nu a ?tiut despre cauza penal? intentat? mpotriva sa, c? nu a fost niciodat? invitat? s? se prezinte la Procuratur? ?i c? nu a fost informat? despre obligativitatea de nep?r?sire a localit??ii. ns? toate demersurile avocatului au fost respinse de Judec?toria Botanica ?i Curtea de Apel Chi?in?u.

n iulie 2011, dup? comunicarea cererii Guvernului, autorit??ile moldovene au solicitat Interpolului un mandat interna?ional de arestare pe numele reclamantei, care a fost arestat? n Grecia ?i de?inut? pentru o perioad? de dou?zeci ?i trei de zile, n a?teptarea procedurii de extr?dare. Statul Elen a respins cererea de extr?dare.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns c?, n temeiul articolului 5 1 ?i 3 din Conven?ie, nu a existat o suspiciune rezonabil? care s? justifice arestarea sa, iar instan?ele na?ionale nu au motivat suficient dispunerea arest?rii.

Curtea a g?sit Moldova vinovat? de nc?lcarea articolului 5 din Conven?ie (Dreptul la libertate ?i siguran??) ?i i-a acordat reclamantei 3,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 890 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Mai multe detalii la http://lhr.md/news/528.html

Acest material este publicat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.