Moldova condamnat? din nou de CtEDO

16 05 2017

Ast?zi, Moldova a fost condamnat? din nou de Curtea European? pentru Drepturile Omului, n cauza Gumeniuc c. Moldovei.

n mai 2006, reclamantului, Andrei Gumeniuc, i-a fost aplicat? o amend? de 60 lei (aproximativ patru euro la acea dat?) pentru dep??irea vitezei. ntruct reclamantul nu a achitat amenda, un executor judec?toresc a solicitat Judec?toriei Ocni?a ca amenda s? fie transformat? ntr-o deten?ie administrativ? de treizeci de zile. Ședin?a de judecat? s-a desf??urat n lipsa p?r?ilor. Hot?rrea instan?ei a fost un model pre-tip?rit pe care judec?torul l-a completat cu stiloul cu detaliile specifice ale cauzei ?i nu con?inea nicio men?iune c? reclamantul a fost citat.

n baza hot?rrii, reclamantul a fost arestat ?i plasat n deten?ie, unde peste nou? ore a suferit un atac de cord.

Ulterior, reclamantul a depus recurs la Curtea de Apel, invocnd c? nu a fost citat corespunz?tor. Totodat?, a contestat ?i decizia poli?iei rutiere privind aplicarea amenzii. Curtea de Apel B?l?i a respins recursul pe motiv c? reclamantul nu a contestat decizia poli?iei rutiere n termenul legal, ns? nu a argumentat n niciun fel faptul c? nu a fost citat la ?edin?a n care a fost condamnat.

Curtea a considerat c? condamnarea reclamantului a avut loc cu nc?lcarea articolului 5 din Conven?ie (Dreptul la libertate ?i siguran??) ?i i-a acordat 1.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1.000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Mai multe detalii la http://old.lhr.md/news/534.html.

 

Acest material este publicat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.