Vitalie Nagacevschi - membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii

07 07 2017

La 5 iulie 2017, n cadrul reuniunii Delega?ilor Comitetului de Mini?tri al Consiliului Europei, au avut loc alegerile exper?ilor din partea Republicii Moldova, Danemarcei, Fran?ei, Luxemburgului, Monaco, Norvegiei ?i Serbiei n vederea suplinirii pozi?iilor de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii ?i a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT).

n baza concursului na?ional, Republica Moldova a naintat trei candida?i pentru ocuparea pozi?iei respective. n rezultatul procedurii de alegeri, delega?iile statelor-membre ale Consiliului Europei au sprijinit candidatura lui Vitalie Nagacevschi, cu majoritatea de voturi.

Not?: CPT este organul principal de monitorizare a implement?rii Conven?iei europene pentru prevenirea torturii ?i a tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante, fiind un instrument preventiv nejudiciar pentru protejarea persoanelor private de libertate, mpotriva torturii sau a altor forme de rele tratamente. Membrii CPT sunt exper?i independen?i ?i impar?iali, cu experien?? n diferite domenii, incluznd avoca?i, medici ?i speciali?ti n domeniul penitenciarelor sau al poli?iei.

 

Sursa: http://www.mfa.gov.md