CtEDO a obligat Moldova s? pl?teasc? peste 2,500,000 euro

12 02 2008

La 12 februarie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronun?at hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04). Prin aceast? ho?rre, Curtea European? a obligat Guvernul Republicii Moldova s? pl?teasc? reclamantului:

 • EUR 2,500,000 cu titlu de prejudicii materiale;
 • EUR 25,000 cu titlu de prejudicii morale; ?i
 • EUR 10,104 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Suma acordat? cu titlu de prejudicii materiale n aceast? cauz? este doar suma pe care SRL Oferta Plus avea dreptul s? o primeasc? n temeiul legisla?iei na?ionale.

Sumele de mai sus sunt mai mari dect toate sumele acordate anterior de c?tre CtEDO n toate cauzele moldovene?ti pn? la 12 februarie 2008.  

*  *  *

n aceast? cauz?, SRL Oferta Plus (reclamantul) a livrat n anii 1997-1998 energie electric? n Republica Moldova n sum? de peste USD 33,000,000. O parte din aceast? energie a fost consumat? de c?tre institu?iile bugetare, care nu au pl?tit o parte din energia consumat?. Reclamantul a ob?inut n 1999 o hot?rre judec?toreasc? prin care Ministerul Finan?elor a fost obligat s? pl?teasc? lui suma de MDL 20,000,000. Hot?rrea dat? a fost men?inut? prin o hot?rre a Plenului Cur?ii Supreme de Justi?ie n anul 2001 ?i a devenit, astfel, irevocabil?.

Hot?rrea judec?toreasc? din 1999 nu a fost executat? pn? n anul 2003. n decembrie 2003, ntre reclamant ?i Ministrul Finan?elor a fost ncheiat un acord de executare e?alonat? a hot?rrii n termen de 10 luni. Acordul a fost executat numai pentru 2.5 luni, dup? care reclamantul a fost informat c? acesta nu va mai fi respectat.

n aprilie 2004, reclamantul a depus o cerere la CtEDO, informnd despre acest fapt Agentul Guvernamental ?i Ministerul Finan?elor. Dup? aceasta, Ministerul Finan?elor a depus o cerere de revizuire la Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie, care, la 12 iulie 2004, printr-o hot?rre unanim?, a casat hot?rrea din 1999 ?i a trimis cauza la rejudecate. n urma reexamin?rii cauzei, Curtea Suprem? de Justi?ie, n februarie 2005, a respins integral preten?iile reclamantului.

La cererea Ministerului Finan?elor, n noiembrie 2004, Procuratura General? a pornit o urm?rire penal? mpotriva directorului SRL Oferta Plus pentru ca a cerut pn? la 12 iulie 2004 executarea hot?rrii din 1999. Urm?rirea penal? a fost ncetat? ?i, dup? comunicarea cererii de c?tre CtEDO Guvernului, redeschis?. Dup? redeschiderea urm?ririi penale, directorul reclamantului a fost arestat mai mult de 3 luni, iar dosarul s?u a fost transmis n instan?? de judecat? pentru examinare.

La 19 decembrie 2006, CtEDO a hot?rt c? hot?rrea din 1999 a fost casat? abuziv ?i c? urm?rirea penal? a fost pornit? pentru c? a depus cererea la Curte. Aceast? hot?rre a Cur?ii este definitiv?.

La 4 ianuarie 2007, SRL Oferta Plus a solicitat Plenului Cur?ii Supreme de Justi?ie s? caseze hot?rrea sa din 12 iulie 2004, cu men?inerea hot?rrii din 1999. La 29 octombrie 2007, instan?a a admis cererea SRL Oferta Plus, ns? a dispus ca hot?rrea din 1999 nu urmeaz? a fi pus? n executare. De fapt, aceasta nseamn? c? SRL Oferta Plus nu avea dreptul s? primeasc? sumele acordate prin hot?rrea din 1999. Cinci judec?tori ai Cur?ii Supreme de Justi?ie nu au fost de acord cu interdic?ia de a pune n executare hot?rrea din 1999 (Valeriu DOAGĂ, Sveatoslav MOLDOVAN, Iuliana OPREA, Mihail POALELUNGI ?i Tatiana RĂDUCANU).

De?i hot?rrea CtEDO din 19 decembrie 2006 a devenit definitiv? n luna mai 2007, chiar ?i ulterior procuratura insista asupra condamn?rii directorului SRL Oferta Plus la 15 ani priva?iune de libertate.

*  *  *

Persoanele responsabile de condamnarea Moldovei (conform func?iei la ziua comiterii abaterii) sunt urm?toarele:

(a) neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti – Ministerul Finan?elor al Republicii Moldova.

(b) casarea abuziv? a hot?rrii judec?tore?ti n folosul reclamantului:

 • a depus cererea de revizuire – Zinaida GRECIANI, Ministru al Finan?elor;
 • a sus?inut cererea de revizuire – Nicolae OPREA, Procuror General interimar;
 • a casat abuziv hot?rrea din 27 octombrie 2004 – Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie (a se identifica componen?a exact?).

(c) respingerea nemotivat? a preten?iilor reclamantului fa?? de Ministerul Finan?elor – Natalia MOLDOVANU, Ion PLATON, Nina CERNAT, Vicepre?edinte ?i respectiv, judec?tori, Curea Suprem? de Justi?ie.

(d) ini?ierea ?i instrumentarea urm?ririi penale mpotriva directorului reclamantului:

 • a solicitat Ministerului Finan?elor s? ntreprind? m?suri pentru evitarea condamn?rii Moldovei la CtEDO – Vitalie PRLOG, Agent Guvernamental;
 • a solicitat examinarea cauzei de c?tre procuratur? – Zinaida GRECIANI, Ministru al Finan?elor;
 • a ini?iat urm?rirea penal? – Alexandru SICINSKI, Procuror ?ef adjunct al sec?iei investiga?ii financiar-economice, Procuratura General?;
 • a insistat asupra continu?rii urm?ririi penale – Valeriu GURBULEA, prim-adjunct al Procurorului General;
 • a instrumentat cauza penal? – Eugen BCU, Bogdan ZUMBREANU, Vitalie GALERU, ofi?eri de urm?rire penal?, CCCEC ?i Lilian RUDEI, procuror, Procuratura Anticorup?ie;
 • a respins cererile avocatului reclamantului de a se ntlni cu directorul reclamantului f?r? a fi desp?r?i?i de un perete de sticl? - Eugen BCU, ofi?er superior de urm?rire penal?, CCCEC;
 • a refuzat anularea deciziei de ini?iere a urm?ririi penale – Anatol BORDIAN, judec?tor de instruc?ie, Judec?toria R?cani, municipiului Chi?in?u;
 • a dispus transmiterea cauzei penale spre examinare instan?ei de judecat?, Mircea RO?IORU, Procuror, Procuratura Anticorup?ie ?i Boris POIATĂ, Procuror-?ef, Procuratura Anticorup?ie.

(e) arestarea directorului reclamantului:

 • a solicitat arestarea – Lilian RUDEI, procuror n Procuratura Anticorup?ie;
 • a dispus arestarea – Ion MOROZAN, judec?tor de instruc?ie, Judec?toria Buiucani, municipiul Chi?in?u;
 • au refuzat anularea deciziei de arestare – Tudor MICU, Gheorghe STRATAN, Dina ROTARCIUC, judec?tori, Curtea de Apel Chi?in?u;
 • a obiectat mpotriva demersului de eliberare – Mircea RO?IORU, Procuror, Procuratura Anticorup?ie;
 • au respins demersul de eliberare – Ecaterina PALANCIUC, Nicolae GORDILĂ, Dina SU?CHEVICI, judec?tori, judec?toria Centru, municipiul Chi?in?u.

(f) a dispus nepunerea n executare a hot?rrii din 1999:

 • Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie, cu excep?ia lui Valeriu DOAGĂ, Sveatoslav MOLDOVAN, Iuliana OPREA, Mihail POALELUNGI ?i Tatiana RĂDUCANU.

Toate abaterile de mai sus nu puteau fi comise dect inten?ionat.

SRL Oferta Plus a fost reprezentat? la CtEDO de c?tre Vladislav GRIBINCEA, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.