Primul raport anual privind supravegherea execut?rii hot?rrilor CtEDO

17 04 2008

La 25 martie 2008, Comitetul de Mini?tri al Consiliului Europei a f?cut public primul s?u raport anual privind supravegherea execut?rii hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului.

Raportul a fost prezentat Pre?edintelui Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, Jean-Paul Costa, Secretarului General al Consiliului Europei, Terry Davis, Comisarului pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, ?i Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei, n cadrul unei ceremonii n Palais de l’Europe la Strasbourg. Oficialii au subliniat importan?a calit??ii execut?rii hot?rrilor, men?ionnd c? controlul execut?rii hot?rrilor reprezint? un element esen?ial al credibilit??ii sistemului ?i al eficien?ei ac?iunilor Cur?ii Europene.

Decizia Comitetului de Mini?tri de a adopta acest raport r?spunde necesit??ii de transparen?? asupra impactului ?i eficacit??ii mecanismului de supraveghere a execut?rii. Cre?terea rapid? a num?rului de cereri depuse la CtEDO ?i a num?rului de viol?ri constatate de CtEDO a pus n eviden?? necesitatea asigur?rii accesului la informa?ia privind procesul de executare a hot?rrilor.

Raportul, care con?ine 274 de pagini, reprezint? o analiz? general? a cauzelor care au fost transmise Comitetului de Mini?tri ?i a c?ror executare a fost supravegheat? n anul 2007. Raportul con?ine 5 capitole ?i 9 anexe. Primele 4 capitole reprezint? o privire de ansamblu a necesit??ii adopt?rii unui astfel de raport, a mecanismului de supraveghere, a problemelor cu care se confrunt? Comitetul de Mini?tri, precum ?i a ac?iunilor adoptate n vederea amelior?rii procesului de executare. Anexele reprezint? o analiz? tematic? a cauzelor examinate de Comitetul de Mini?tri n 2007 (Anexa 1), o analiz? statistic? a cauzelor pendinte (Anexa 2), lista rezolu?iilor finale adoptate n 2007 ?i a cauzelor solu?ionate (Anexa 3), lista rezolu?iilor interimare (Anexa 4), lista de Memoranda ?i a altor documente publice (Anexa 5), Regulamentul Comitetului de Mini?tri cu privire la supravegherea execut?rii hot?rrilor ?i a acordurilor de reglementare amiabil? adoptat 10 mai 2006 (Anexa 6) ?i alte informa?ii generale.

Potrivit statisticii, num?rul total al cauzelor pendinte n fa?a Comitetului de Mini?tri a crescut cu circa 28 % n 2006 (5523 de cauze) fa?? de anul 2005 (4322 de cauze) ?i a nregistrat o cre?tere de circa 13 % n anul 2007 (6248 de cauze) fa?? de anul precedent.

n plus, la 6 februarie 2008, Comitetul de Mini?tri a adoptat Recomandarea CM/Rec(2008)2 privind metodele eficiente care urmeaz? a fi implementate la nivel na?ional n vederea execut?rii rapide a hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, iar la 11 martie 2008, Comitetul de Mini?tri a adoptat un Document de Informare cu privire la achitarea sumelor acordate cu titlu de satisfac?ie echitabil?.

 

Raportul anual al Comitetului de Mini?tri cu privire la supravegherea execut?rii hot?rrilor CtEDO n 2007, n varianta englez?, poate fi accesat aici.

Raportul anual al Comitetului de Mini?tri cu privire la supravegherea execut?rii hot?rrilor CtEDO n 2007, n varianta francez?, poate fi accesat aici.

Recomandarea CM/Rec(2008)2 privind metodele eficiente care urmeaz? a fi implementate la nivel na?ional n vederea execut?rii rapide a hot?rrilor CtEDO, n varianta englez?, poate fi accesat aici.

Recomandarea CM/Rec(2008)2 privind metodele eficiente care urmeaz? a fi implementate la nivel na?ional n vederea execut?rii rapide a hot?rrilor CtEDO, n varianta francez?, poate fi accesat aici.

Documentul de Informare al Comitetului de Mini?tri cu privire la achitarea sumelor acordate cu titlu de satisfac?ie echitabil?, n varianta englez?, poate fi accesat aici.

Documentul de Informare al Comitetului de Mini?tri cu privire la achitarea sumelor acordate cu titlu de satisfac?ie echitabil?, n varianta francez?, poate fi accesat aici.