A fost numit noul Reprezentant al Republicii Moldova la Curtea European? a Drepturilor Omului

08 12 2006

La 6 decembrie 2006, prin hot?rre de guvern, dl Vladimir GROSU a fost numit n func?ia de Agent Guvernamental.

Dl Vladimir GROSU este fostul prodecan al Facult??ii de Drept a Universit??ii de Stat din Moldova ?i lector superior la catedra de Drept Penal ?i Criminologie a aceleia?i facult??i. El este doctor n drept.

Reamintim c? ntre 2001 ?i 2006 fotoliul Agentului Guvernamental a fost ocupat de actualul Ministru al Justi?iei, dl. Vitalie PRLOG, numit n aceast? func?ie la 20 septembrie 2006. Dup? revocarea dlui Prlog din func?ia de Agent Guvernamental, func?ia a r?mas vacant?.

Agentul Guvernamental reprezint? Guvernul la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Sediul Agentul Guvernamental se afl? n incinta Ministerului Justi?iei (Chi?in?u, str. 31 august 1989, nr.82).