Arhiva noutăţilor

05 01 2010 CtEDO a pronunțat hotărârile Pădureț c. Moldovei, Railean c. Moldovei și Bucuria c. Moldovei

La 5 ianuarie 2010, CtEDO a pronunțat hotărârile Pădureț c. Moldovei (cererea nr. 33134/03), Railean c. Moldovei (cererea nr. 23401/04) și Bucuria c. Moldovei (cererea nr. 10758/05). În hotărârea Pădureț, Curtea a constatat că reclamantul a fost torturat de către ofițeri de poliție și că autoritățile nu au investigat în termenele și modul potrivit alegațiile reclamantului privind maltratarea, contrat art. 3 CEDO. În cauza Răilean, Curtea a conchis, pentru prima dată în privința Moldovei, că a avut loc violarea art. 2 CEDO (dreptul la viață), deoarece autoritățile nu au efectuat o anchetă adecvată privind circumstanțele accidentului în urma căruia a decedat fiul reclamantului. În cauza Bucuria, Curtea a considerat că necitarea companiei reclamante în instanță a constituit încălcarea dreptului garantat de art. 6 § 1 CEDO.

28 12 2009 Analiza hotărârilor CtEDO pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2009

Pe parcursul anului 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 29 de hotărâri cu privire la fondul cauzelor moldovenești și o hotărâre cu privire la satisfacția echitabilă. În toate cele 29 de hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției. Majoritatea cererilor examinate actualmente în Cameră datează din anii 2004-2005. Republica Moldova s-a plasat printre primele 10 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. Prin hotărârile pronunțate până la 24 decembrie 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de peste EUR 11,850,000. Alte peste EUR 2,500,000 urmau a fi plătite în baza scoaterii cererilor de pe rol.

25 12 2009 Lansarea volumelor 8 și 9 ale traducerii jurisprudenței CtEDO c. Moldovei

La 24 decembrie 2009, în cadrul unui seminar, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat volumele 8 și 9 ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a drepturilor Omului în cauzele moldovenești”.

22 12 2009 Deciziile adoptate de CtEDO în noiembrie 2009 c. Moldovei

În noiembrie 2009 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Açik Göz c. Moldovei (cererea nr. 3586/05), Baranov și Alți 15 (cererile nr. 20935/05 ș.a.) și Vartic și Alți 8 c. Moldovei (cererile nr. 12674/07 ș.a.), Bîzgu și Alți 35 c. Moldovei (cererile nr. 45653/05 ș.a.), Bogdanov c. Moldovei (cererea nr. 30173/06) și Hmelevschi c. Moldovei (cererea nr. 43546/05).

15 12 2009 CtEDO a pronunțat hotărârile Gavrilovici c. Moldovei, Leva c. Moldovei și Fedotov c. Moldovei

La 15 decembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Gavrilovici c. Moldovei (cererea nr. 25464/05), Leva c. Moldovei (cererea nr. 12444/05) și Fedotov c. Moldovei (cererea nr. 6484/05).

24 11 2009 CtEDO a pronunțat hotărârile Ipteh SA și alții c. Moldovei și Flux (nr. 7) c. Moldovei

La 24 noiembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Ipteh SA și alții c. Moldovei și Flux (nr. 7) c. Moldovei. În cauza Ipteh SA și alții c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, iar chestiunea privind satisfacția echitabilă a fost rezervată pentru o hotărâre separată. În cauza Flux (nr. 7) c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO și a acordat ziarului Flux EUR 12.25 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale și EUR 1,800 cu titlu de costuri și cheltuieli.

13 11 2009 Donație de carte

Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a volumelor V, VI și VII ale publicației „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești” în beneficiul avocaților, avocaților stagiari și organizațiilor non-guvernamentale care au primit anterior volumele I, II, III și IV ale acestei publicații.

11 11 2009 Decizia CtEDO Card Box Production SRL c. Moldovei

La 25 august 2009, CtEDO a pronunțat decizia Card Box Production SRL c. Moldovei (cererea nr. 38598/07). În fața Curții, compania reclamantă a pretins violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecția proprietății), pe motiv de neexecutare a hotărârii judecătorești din 15 ianuarie 2007 în favoarea sa.

27 10 2009 CtEDO a pronunțat hotărârea Matei și Tutunaru c. Moldovei

La 27 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea Matei și Tutunaru c. Moldovei (cererea nr. 19246/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO în ceea ce privește durata excesivă a procedurilor și a acordat reclamanților suma totală de EUR 4,556.

20 10 2009 CtEDO a condamnat Moldova pentru tortură în hotarârea Valeriu și Nicolae Roșca c. Moldovei

La 20 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Valeriu și Nicolae Roșca c. Moldovei (cererea nr. 41704/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 3 CEDO în urma maltratării reclamanților și a eșecului statului de a asigura o anchetă efectivă și a impune sancțiuni descurajante în privința persoanelor responsabile, precum și din cauza condițiilor de detenție. Curtea a acordat reclamanților suma totală de EUR 32,000.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54