Rapoarte cu privire la combaterea corup?iei

24/02/2010

 

Rapoarte cu privire la combaterea corup?iei n Moldova

 

Raportul de evaluare cu privire la Moldova adoptat de Grupul Statelor contra Corup?iei (GRECO) din 17 octombrie 2003

Raportul de conformitate cu privire la Moldova adoptat de Grupul Statelor contra Corup?iei (GRECO) din 9 decembrie 2005

 

Raportul de evaluare cu privire la Moldova adoptat de Grupul Statelor contra Corup?iei (GRECO) din 13 octombrie 2006

Raportul na?ional realizat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice ?i Corup?iei privind progresele ?i perspectivele n reprimarea corup?iei n anul 2006

 

Raportul na?ional realizat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice ?i Corup?iei privind progresele ?i perspectivele n reprimarea corup?iei n anul 2007

Raportul "Reflectarea fenomenului corup?iei n mass-media n octombrie-decembrie 2007" realizat de Centrul Independent de Jurnalism

Studiul "Eficien?a mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilit??ii" efectuat de c?tre Centrul pentru Analiza ?i Prevenirea Corup?iei din iulie 2009 (n limba englez?)

 

Raportul "Reflectarea fenomenului corup?iei n mass-media n ianuarie-martie 2008" realizat de Centrul Independent de Jurnalism

 

Studiul "Declararea averilor ?i veniturilor demnitarilor de stat, judec?torilor, procurorilor, func?ionarilor publici ?i ale persoanelor cu func?ii de r?spundere: probleme ?i perspective de solu?ionare pentru Republica Moldova" efectuat de c?tre Centrul pentru Analiza ?i Prevenirea Corup?iei din martie 2009 (n limba englez?)

Studiul "Eficien?a mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilit??ii proiectelor de acte legislative ?i alte acte normative ntre anii 2006-2009" efectuat de c?tre Centrul pentru Analiza ?i Prevenirea Corup?iei din iulie 2009 (n limba englez?)