Seminare de instruire

n anul 2006, organiza?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului, cu sus?inerea Consiliului Europei (CoE) ?i a Comisiei Europene, a organizat 6 seminare (a cte 2,5 zile fiecare) pentru juri?ti n domeniul sistemului european de protec?ie a drepturilor omului. Toate seminarele au avut loc n incinta cantinei Aparatului Guvernului (str. Mateevici nr. 79).

n calitate de instructori la aceste seminare au participat 8 formatori na?ionali instrui?i de c?tre exper?ii CoE n luna octombrie a anului 2005. Ace?tia sunt:

 • Veaceslav Balan, director de programe n cadrul Amnesty International Moldova;
 • Galina Bostan, Director CAPC;
 • Mariana Chicu, actualmente doctorand la CEU;
 • Vladislav Gribincea, jurist n cadrul organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului;
 • Vitalie Iordachi, jurist n cadrul organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului;
 • Sorina Macrinici, asistent de proiect n cadrul organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului;
 • Domni?a Pagoni, lector universitar la facult??ile de drept ASEM ?i ULIM; ?i  
 • Olivia Pr?ac, jurist n cadrul Centrului Independent de Jurnalism.

La fiecare seminar au participat cte 3 formatori na?ionali. Pentru a formula propuneri de mbun?t??ire a seminarelor, la 2 seminare au fost prezen?i ?i 2 exper?i ai CoE.

Seminarele au fost diviyate n 3 blocuri a cte 2 seminare fiecare. Pentru fiecare bloc de seminare au fost selecta?i pentru a participa avoca?i, avoca?i stagiari ?i lectori universitari de la catedre de drept.

Primele 2 seminare au avut loc ntre 3 - 5 februarie 2006 (agenda) ?i, respectiv, 10 - 12 martie 2006 (agenda). Pentru participarea la aceste seminare au fost selecta?i 21 de juri?ti, dintre care 10 din afara Chi?in?ului.

Al doilea bloc de seminare a avut loc ntre 31 martie - 2 aprilie 2006 (agenda) ?i, respectiv, 12 - 14 mai 2006 (agenda). Pentru participarea la aceste seminare au fost selecta?i al?i 22 de juri?ti, dintre care 10 din afara Chi?in?ului.

Ultimul bloc de seminare a avut loc ntre 26 - 28 mai 2006 (agenda) ?i, respectiv, 9 - 11 iunie 2006 (agenda). Pentru participarea la aceste seminare au fost selecta?i al?i 24 de juri?ti, dintre care 8 din afara Chi?in?ului.

Toate blocurile de seminare a avut agende identice. n cadrul primului seminar au fost citite:

 • admisibilitatea cererilor la CtEDO;
 • interzicerea torturii (art. 3 CEDO); ?i
 • dreptul la libertate ?i siguran?? (art. 5 CEDO).

n cadrul celui de-al doilea seminar au fost citite:

 • dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO);
 • libertatea de ntrunire ?i asociere (art. 11 CEDO); ?i
 • protec?ia propriet??ii (art. 1 al Protocolului Adi?ional la CEDO).

Pentru a spori caracterul interactiv al seminarelor, pe durata seminarelor a fost simulat un proces la CtEDO (care a nceput la primul seminar ?i a sfr?it la cel de-al doilea seminar).

La propunerea CoE, ntre 26-28 noiembrie 2006, a avut loc un seminar de reculegere pentru 31 dintre persoanele care au participat la seminarele anterioare (agenda). Seminarul a fost citit de 3 formatori na?ionali ?i 3 exper?i ai CoE. La seminar au fost discutate, cu prec?dere, aspectele privind particularit??ile aplic?rii CEDO n Republica Moldova. El a avut loc n incinta cantinei Aparatului Guvernului (str. Mateevici nr. 79).