Chestiuni practice pentru reclaman?i

 

CtEDO: ntreb?ri ?i R?spunsuri

Formularul de cerere

Cum se completeaz? formularul de cerere

Articolul 47 din Regulamentul Cur?ii

Cereri grupate ?i mai mul?i reclaman?i

Procura Acest formular de procur? trebuie utilizat doar n cazul n care reclamantul nu era reprezentat la momentul complet?rii formularului de cerere sau n cazul n care reclamantul dore?te s? desemneze un alt reprezentant dec?t cel desemnat n formularul de cerere deja transmis Cur?ii.

M?suri provizorii

Atunci cnd Curtea prime?te o cerere, aceasta poate solicita unui Stat s? ia anumite m?suri pe durata examin?rii cauzei. De obicei, Curtea i cere Statului s? se ab?in? de la o anumit? ac?iune, de exemplu s? nu expulzeze persoane n ??ri unde acestea ar fi expuse unui risc de moarte sau de aplicare a torturii.

Cereri de m?suri provizorii (Instruc?iuni practice) (versiune n limba englez?)

Prezentare general? (versiune n limba englez?)

Fi?? tematic? cu privire la m?surile provizorii (versiune n limba englez?)

Cum se contacteaz? Curtea:

Curtea dispune de un num?r de fax rezervat pentru solicitarea m?surilor provizorii: +33 (0)3 88 41 39 00

V? rug?m s? re?ine?i c? dac? nu folosi?i acest num?r, solicitarea Dvs. risc? s? nu fie examinat? imediat, mai cu seam? n perioada vacan?elor. Din aceste considerente, sunte?i ruga?i s? folosi?i num?rul de mai sus pentru orice coresponden?? cu privire la m?surile provizorii.

Orar primire fax ?i po?t?:

de luni pn? vineri de la 8:00 pn? la 16:00*

n mod normal, solicit?rile trimise dup? ora 16:00 nu vor putea fi examinate n aceea?i zi. (Lista s?rb?torilor oficiale)

Cererile trebuie formulate n modul cel mai complet ?i concis posibil. n ceea ce prive?te cererile trimise pe fax care dep??esc 10 pagini, v? recomand?m s? le diviza?i n mai multe p?r?i pe care s? le trimite?i separat, astfel nct s? poat? fi recep?ionate ?i tratate n cele mai bune condi?ii.