Instruirea n domeniul Conven?iei

24.02.2010

 

Aceast? pagin? este dedicat? activit??ilor Asocia?iei ob?te?ti "Juri?tii pentru drepturile omului" referitoare la instruirea n domeniul Conven?iei Europene pentru Drepturile Omului.

Asocia?ia se ocup? de traducerea n limba de stat a hot?rrilor ?i deciziilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti. Pn? la acest moment, au fost publicate 9 volume de carte, care cuprind jurispruden?a Cur?ii pronun?at? n cauze contra Moldovei din 12 septembrie 1997 pn? la 30 iunie 2009. Publica?ia este distribuit? gratuit judec?torilor, procurorilor, avoca?ilor, principalelor biblioteci, autorit??i publice ?i organiza?iilor non-guvernamentale care se ocup? de ap?rarea ?i promovarea drepturilor omului.

De asemenea, Asocia?ia a organizat seminare de instruire n domeniul Conven?iei pentru reprezentan?i ai organiza?iilor non-guvernamentale, precum ?i pentru avoca?i ?i avoca?i stagiari.