Decizia Rotari c. Moldovei

21 07 2017

La data de 20 iulie 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Rotari c. Moldovei, cererea nr. 11448/13.

Reclamantul este Vera Rotari, n?scut? n 1942, din Durle?ti. Cererea reclamantului privind violarea articolelor 6 ?i 13 din Conven?ie ?i articolul 1 din Protocolul Adi?ional la Conven?ie a fost comunicat? Guvernului respondent.

Reclamantul nu a r?spuns la scrisoarea Grefei din 21 martie 2017 prin care s-a solicitat prezentarea observa?iilor ?i nici nu s-a cerut prelungirea termenului respectiv.

n lumina celor expuse mai sus Curtea a considerat c? reclamantul nu dore?te men?inerea cererii pe rol ?i a decis radierea acesteia.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de I. Srbu Be?liu, avocat din Chi?in?u.