CtEDO: Libertatea de exprimare are limite

24 07 2017

n decizia sa n cauza Belkacem c. Belgiei, Curtea European? a Drepturilor Omului a declarat n unanimitate inadmisibilitatea cererii reclamantului, constatnd c? este incompatibil? cu dispozi?iile Conven?iei ?i c? reclamantul a ncercat s? ndep?rteze prevederile articolului 10 al Conven?iei de la scopul s?u real prin utilizarea dreptului s?u la libertatea de exprimare pentru scopuri care erau n mod v?dit contrare Conven?iei.

Cazul a vizat condamnarea domnului Belkacem, liderul ?i purt?torul de cuvnt al organiza?iei "Sharia4Belgium", care a fost dizolvat? n anul 2012, pentru incitarea la discriminare, ur? ?i violen?? din cauza comentariilor pe care reclamantul le-a f?cut n videoclipurile plasate pe platforma YouTube despre grupurile non-musulmane ?i ?aria¹.

Curtea a remarcat c?, n post?rile sale, domnul Belkacem le-a cerut vizitatorilor s?-i nving? pe non-musulmanii, s? le predea o lec?ie ?i s? lupte cu ei. Curtea a considerat c? aceste chem?ri au avut un con?inut extremist ?i c? domnul Belkacem, prin nregistr?rile sale, ncercase s? incite la ur?, discriminare ?i violen?? fa?? de to?i non-musulmanii. Curtea a subliniat de la nceput c?, de?i jurispruden?a consacr? caracterul imperativ ?i esen?ial al libert??ii de exprimare ntr-o societate democratic?, ea ?i-a stabilit limitele prin excluderea anumitor declara?ii de sub protec?ia articolului 10 al Conven?iei. n aceast? privin??, Curtea a remarcat faptul c? domnul Belkacem a publicat o serie de videoclipuri pe platforma YouTube n care a chemat vizitatorii la ac?iuni extremiste contra non-musulmanilor. Curtea nu a avut nicio ndoial? cu privire la caracterul extremist al viziunilor domnului Belkacem ?i a fost de acord cu constatarea instan?elor na?ionale c? reclamantul, prin nregistr?rile sale, a c?utat s? provoace ur?, discriminare ?i violen?? fa?? de to?i non-musulmanii. n opinia Cur?ii, un astfel de atac general ?i vehement este incompatibil cu valorile toleran?ei, p?cii sociale ?i nediscrimin?rii care stau la baza Conven?iei Europene pentru Drepturilor Omului.

Referindu-se la comentariile domnului Belkacem cu privire la ?aria, Curtea a constatat anterior c? ap?rarea instituirii ?ariei prin chemarea la violen?? poate fi considerat "discurs de ur?" ?i c? fiecare stat contractant poate lua o pozi?ie mpotriva mi?c?rilor politice bazate pe fundamentalism religios, de exemplu o mi?care ce dore?te crearea un regim politic bazat pe ?aria.

Curtea a subliniat c? legisla?ia belgian? aplicat? n cazul de fa?? pare s? fie conform? cu dispozi?iile ?i recomand?rile relevante ale Consiliului Europei ?i ale Uniunii Europene, menite s? combat? incitarea la ur?, discriminare ?i violen??.

n consecin??, Curtea a concluzionat c?, n conformitate cu articolul 17 al Conven?iei, domnul Belkacem nu putea pretinde protec?ia articolului 10.

¹ DEX: Șaria - legea islamic?, potrivit c?reia faptele oamenilor se mpart n mai multe categorii, ?i anume: obligatorii (m?rturisirea credin?ei, rug?ciunea, milostenia ritual?, postul Ramadan ?i pelerinajul la Mecca), recomandate, ng?duite (indiferente din punct de vedere moral), condamnabile ?i interzise. La faptele obligatorii, unii mai adaug? ?i r?zboiul sfnt.

Acest material este realizat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.