Deficien?e n serviciul alternativ armean; obiec?ia de con?tiin??

16 10 2017

Cauza Adyan ?i al?ii c. Armeniei, cererea nr. 75604/11, vizeaz? patru martori Iehova care au fost condamna?i n 2011 pentru refuzul de a ndeplini serviciul militar sau alternativ civil din considerente religioase. n fa?a autorit??ilor locale ?i instan?elor judec?tore?ti, ei au invocat c?, chiar dac? legisla?ia na?ional? prevede serviciu alternativ celui militar, acesta nu are caracter autentic civil, din moment ce este supravegheat de autorit??i militare. Ei au fost elibera?i din nchisoare n 2013 urmare unei amnistii generale, isp??ind mai mult de 2 ani de nchisoare.

n hot?rrea Cur?ii din 12 octombrie 2017 a fost constatat? violarea Articolului 9, libertatea gndirii, con?tiin?ei ?i religiei, din Conven?ie.

Curtea a constatat c? autorit??ile armene au e?uat, n perioada de referin??, s? fac? ncuviin??ri corespunz?toare con?tiin?ei ?i credin?ei reclaman?ilor ?i s? garanteze un sistem de serviciu alternativ care ar asigura o balan?? echitabil? dintre interesele societ??ii ?i cele reclaman?ilor.

n particular, ea a constatat dou? deficien?e principale n sistemul de serviciu alternativ. n primul rnd, serviciul alternativ nu era separat n mod suficient de cel militar: n ceea ce prive?te autoritatea, controlul ?i normele aplicabile, sistemul militar era implicat n supravegherea ?i organizarea serviciului alternativ, inclusiv a?a aspecte precum verific?rile, absen?a neautorizat?, transferurile, sarcinile ?i utilizarea normelor militare, sau cum ar fi aparen?ele, civilii urmau s? poarte uniforme. n al doilea rnd, programul era semnificativ mai mare, 42 de luni n loc de 24 n cazul celui militar, care are un efect de intimidare, sau chiar punitiv.

Mai mult dect att, de?i n 2013 au fost introduse modific?ri legislative, ?i reclaman?ii puteau cere anularea sentin?elor sale, pn? la acel moment ei deja au executat 2 ani din sentin?e.