Modova (i)responsabil? de nc?lcarea drepturilor omului n Transnistria

17 10 2017

Ast?zi, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut publice alte dou? hot?rri contra Moldovei. n cauza Braga c. Moldovei ?i Rusiei, Republica Moldova a fost g?sit? vinovat? de nc?lcarea articolelor 3, 5 1 ?i 34 din Conven?ie; pe cnd n cauza Draci c. Moldovei ?i Rusiei, n privin?a Republicii Moldova nu a fost constatat? nicio nc?lcare a Conven?iei, doar Federa?ia Rus? fiind g?sit? vinovat? de nc?lcarea articolelor 3 ?i 5 1.

Ambele cauze vizeaz? pretinsele aresturi ilegale ?i condi?ii inumane de deten?ie n autoproclamata republic? moldoveneasc? nistrean? (rmn). Invocnd articolul 3 din Conven?iei, interdic?ia unui tratament inuman sau degradant, ambii reclaman?i s-au plns de condi?iile inumane de deten?ie, pretinznd n particular c? au fost de?inu?i n celule infestate de parazi?i, mpreun? cu de?inu?i ce sufereau de tuberculoz?. n continuare, reclamantul Draci a pretins c? pe n perioada deten?iei ar fi contractat o maladie de piele – streptodermie - pentru care nu a primit tratament, iar n primii doi ani de deten?ie, dnsul a fost de?inut ntr-o celul? solitar?, f?r? ferestre, ventila?ie sau veceu.

Reclaman?ii, de asemenea, s-au plns c? deten?ia lor nu poate fi considerat? legal? n sensul Articolul 5 1, libertatea ?i siguran?a persoanei, deoarece a fost dispus? de c?tre o instan?? nerecunoscut?.

n final, reclamantul Braga a pretins, invocnd Articolul 34, dreptul la o cerere individual?, c?, prin transferarea sa la 21 noiembrie 2001 napoi nntr-o nchisoarea din rmn, unde toat? coresponden?a a fost cenzurat?, autorit??ile moldovene?ti au fost responsabile pentru prevenirea comunic?rii adecvate cu avocatul s?u pe marginea cererii naintate Cur?ii.

Braga c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 76957/01)

Reclamantul, Andrian Braga, de na?ionalitate moldovean, s-a n?scut n 1971 ?i locuie?te la Rbni?a (rmn). El a fost arestat n rmn la 28 iulie 1999, fiind acuzat de fraud?. Arestul acestuia a fost dispus n baza deciziei procuraturii rmn. Ulterior o instan?? din rmn l-a g?sit vinovat de acuza?iile aduse ?i l-a condamnat la 5 ani de nchisoare. El a fost eliberat la 22 ianuarie 2002, n urma amnistiei. n mare parte el a fost de?inut n nchisorile din rmn, exceptnd perioada 25 octombrie – 21 noiembrie 2001 cnd a fost transferat n penitenciarul nr. 16 – com. Pruncul, mun. Chi?in?u, care se afl? sub controlul autorit??ilor moldovene?ti. n aceast? perioad?, avocatul reclamantului a informat autorit??ile moldovene?ti c? acesta este de?inut n penitenciarul respectiv ?i a cerut eliberarea imediat? a acestuia, deoarece a fost condamnat de c?tre instan?e ilegale din rmn. De asemenea, reclamantul a avut o ntrevedere cu avocatul s?u ?i a semnat o procur? pentru sesizarea Cur?ii Europene. Totu?i avocatul s?u nu a mai contactat cu reclamantul, deoarece la 21 noiembrie 2001 el a fost transferat napoi n nchisoarea din rmn, n pofida expedierii unui demers n adresa ministerului justi?iei al rmn.

Curtea a admis c?, de?i autorit??ilor moldovene?ti au avut controlul total asupra reclamantului n timpul deten?iei sale ntr-o institu?ie aflat? sub jurisdic?ia sa, acestea nu au mpiedicat transferul s?u napoi ntr-un penitenciar din rmn, plasndu-l astfel n condi?ii de deten?ie incompatibile cu Articolul 3 din Conven?ie. Prin urmare, Curtea concluzioneaz? c? Republica Moldova nu ?i-a ndeplinit obliga?ia de a asigura respectarea drepturilor reclamantului. n concluzie, dup? ce a constatat c? deten?ia reclamantului a reprezentat un tratament inuman ?i degradant n sensul articolului 3 al Conven?iei, Curtea consider? c? a avut loc o nc?lcare a acestei dispozi?ii pentru care Republica Moldova este responsabil? pentru perioada cuprins? ntre 21 noiembrie 2001 ?i 22 ianuarie 2002.

Totodat?, Curtea a constat c? a avut loc o nc?lcare a articolului 5 1 cu privire la privarea de libertate a reclamantului ncepnd cu 21 noiembrie 2001, pentru care Republica Moldova este responsabil?. n plus, Curtea a concluzionat c? Republica Moldova nu ?i-a ndeplinit obliga?iile care i revin n temeiul articolului 34 al Conven?iei.

n ceea ce prive?te responsabilitatea Federa?iei Ruse, Curtea a stabilit c? Rusia a exercitat un control efectiv asupra "rmn" pe ​​durata deten?iei reclamantului. n lumina acestei concluzii ?i n conformitate cu jurispruden?a sa, nu este necesar s? se stabileasc? dac? Rusia exercit? un control detaliat asupra politicilor ?i ac?iunilor administra?iei locale subordonate. n virtutea sprijinului s?u militar, economic ?i politic continuu pentru "rmn", care nu putea supravie?ui altfel, responsabilitatea Rusiei n temeiul Conven?iei este angajat? n ceea ce prive?te nc?lcarea drepturilor reclamantului. n concluzie, dup? ce a constatat c? deten?ia reclamantului a reprezentat un tratament inuman ?i degradant n sensul articolului 3 al Conven?iei, Curtea consider? c? a avut loc o nc?lcare a acestei dispozi?ii de c?tre autorit??ile ruse, cu privire la ntreaga perioad? de deten?ie a reclamantului, cu excep?ia perioadei 25 octombrie - 21 noiembrie 2001, cnd s-a aflat n deten?ie sub jurisdic?ia autorit??ilor moldovene?ti.

Pentru acelea?i motive ca cele prezentate n ceea ce prive?te plngerea n temeiul articolului 3 al Conven?ie, Curtea a constatat c? a fost nc?lcat articolul 5 1, pentru care Federa?ia Rus? este responsabil?, n ceea ce prive?te deten?ia reclamantului de c?tre autorit??ile rmn.

Astfel, Curtea a decis n unanimitate ca Republica Moldova s? achite reclamantului suma de 4000 Euro, dintre care 3000 cu titlu de prejudiciu moral ?i 1000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli; ?i Federa?ia Rus? urmeaz? s? achite reclamtului 9000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 2000 - costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de Vitalie Nagacevschi, avocat din Chi?in?u

Draci c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 5349/02)

Reclamantul Alexandru Draci, este de na?ionalitate ucrainean?, s-a n?scut n 1956 la Toronto, Canada. Fiind directorul unei companii din Ucraina, el a fost interogat n 1996 ?i 1997 de c?tre autorit??ile ucrainene privind refuzul execut?rii unui contract ncheiat cu o asocia?ie de fermieri din rmn de livrare a combustibilului. n cadrul celei de a doua interog?ri, el pretinde c? a fost dus n rmn contrar voin?ei sale ?i acuzat de autorit??ile rmn de fraud?. Ulterior, n 1999, o instan?? din rmn l-a condamnat la 10 ani de nchisoare. El a fost eliberat n 2002, n urma amnistiei. ntre timp, la cererea avocatului reclamantului autorit??ile moldovene?ti au ini?iat o investiga?ie penal? privind pretinsa r?pire de c?tre autorit??ile rmn ?i cooperarea cu autorit??ile ucrainene.

Potrivit jurispruden?ei Cur?ii, de?i Moldova nu exercit? controlul efectiv asupra ac?iunilor rmn, acel fapt c? regiunea este recunoscut? n sensul dreptului interna?ional public ca fiind parte a teritoriului Moldovei, creeaz? o obliga?ie pentru Republica Moldova de a utiliza toate posibilit??ile juridice ?i diplomatice disponibile pentru a garanta beneficiul drepturilor ?i libert??ilor declarate n Conven?ie pentru to?i cei care locuiesc n aceast? regiune.

Totodat?, Curtea ?i-a men?inut constat?rile sale din Ila?cu ?i al?ii, Ivan?oc ?i al?ii, Catan ?i al?ii ?i Mozer c. Moldovei ?i Rusiei, n sensul c? rmn este capabil? s? persiste ?i s? reziste eforturilor Moldovei ?i a comunit??ii interna?ionale ndreptate spre solu?ionarea conflictului ?i instaurarea democra?iei ?i a ordinii de drept n regiune din cauza sus?inerii militare, economice ?i politice din partea Rusiei. n aceste circumstan?e, un nalt grad de dependen?? a rmn de sprijinul rusesc relev? un indiciu indiscutabil c? Rusia continu? s? exercite un control efectiv ?i o influen?? decisiv? asupra autorit??ilor rmn.

n concluzie, dup? ce a constatat c? deten?ia reclamantului a reprezentat un tratament inuman ?i degradant n sensul articolului 3 al Conven?iei, Curtea a constatat c? Federa?ia Rus? a nc?lcat aceast? prevedere. Totodat?, a constat ?i nc?lcarea articolul 5 1, n ceea ce prive?te deten?ia reclamantului de c?tre autorit??ile rmn.

Curtea a decis, cu majoritate de voturi, ca Federa?ia Rus? s? achite reclamantului 22.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 60 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de Veaceslav Țurcan ?i Vitalie Nagacevschi, avoca?i din Chi?in?u