Arhiva noutăţilor

19 07 2016 Cererea Casap c. Moldovei ?i Enachi c. Moldovei

La data de 28 iunie 20016, Curtea a comunicat Guvernului cererea Casap c. Moldovei (cererea nr. 50891/08) ?i cererea Enachi c. Moldovei (cererea nr. 4797/15).

18 07 2016 Cererea Yesipov ?i al?i 11 c. Moldovei ?i Rusiei

Curtea a comunicat cererea Yesipov ?i al?i 11 c. Moldovei ?i Rusiei

14 07 2016 Hot?rrea Reichman c. Fran?ei

Procedurile penale ar putea avea un efect de intimidare asupra libert??ii de exprimare

13 07 2016 Decizia n cauza Spnu c. Moldovei

Reclamant n cauza Spnu c. Moldovei este Andrei Spnu, cet??ean al Republicii Moldova, cu domiciliul n Cobu?ca Nou?.

07 07 2016 Decizia n cauza Procon SRL c. Moldovei

Decizia n cauza Procon SRL c. Moldovei, cererea nr. 31893/03.

05 07 2016 Hot?rrea Marii Camere n cauza Buzadji c. Moldovei

La 05 iulie 2016, Marea Camer? a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Buzadji c. Moldovei (cererea nr. 23755/07).

05 07 2016 Hot?rrile n cauza Lazu c. Moldovei ?i Ba?tovoi c. Moldovei

La data de 05 iulie 2016 Curtea a pronun?at hot?rrea n cauza Lazu c. Moldovei (cererea nr. 46182/08) ?i Ba?tovoi c. Moldovei (cererea nr. 36125/14).

24 06 2016 Cererea Gudema c. Moldovei

La data de 3 iunie 2016, Curtea a facut public comunicatul pe cauza Gudema c. Moldovei (cererea nr. 16191/07).

23 06 2016 Curtea a comunicat cererea Guja c. Moldovei

La data de 31 mai 2016, Curtea a f?cut public comunicatul pe cauza Guja c. Moldovei (cererea nr. 1085/10).

09 06 2016 Deciziile in cauzele Muncitorul Grosul si Vega SRL

La data de 09 iunie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Muncitorul Grosul c. Moldovei (cererea nr. 19854/06) ?i decizia n cauza Vega S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 24233/07).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54