Arhiva noutăţilor

29 01 2015 Raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2014

La 29 ianuarie 2015, n cadrul unei conferin?e de pres? anuale, dl Dean Spielmann, pre?edintele Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, a f?cut public raportul de activitate al Cur?ii pentru anul 2014.

13 01 2015 Hot?rrile Rimschi c. Moldovei ?i Silvestru c. Moldovei

La data de 13 ianuarie 2015 Curtea a pronun?at hot?rrile Rimschi c. Moldovei (cererea nr.1649/12) ?i Silvestru c. Moldovei (cererea nr.28173/10).

18 12 2014 Hot?rrea n cauza Juri?tii pentru Drepturile Omului c. Ministerul Afacerilor Interne

Prin hot?rrea judec?toriei Centru din 18 decembrie 2014 a fost admis? ac?iunea Asocia?iei Ob?te?ti “Juri?tii pentru Drepturile Omului c?tre Ministerul Afacerilor Interne.

16 12 2014 Hot?rrea n cauza Buzadji c. Moldovei, cererea nr. 23755/07

La data de 16 decembrie 2014 Curtea a pronun?at hot?rrea n cauza Buzadji c. Moldovei, cererea nr. 23755/07.

02 12 2014 Hot?rrea n cauza Urechean ?i Pavlicenco c. Moldovei

La data de 02 decembrie 2014 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Urechean ?i Pavlicenco c. Moldovei (cererile 27756/05 ?i 41219/07).

18 11 2014 Hot?rrea n cauza Baza de Transport Auto nr. 1 c. Moldovei

La data de 18 noiembrie 2014 a fost pronun?at? hot?rrea n cauza Baza de Transport Auto nr. 1 c. Moldovei, cererea nr. 36438/08

04 11 2014 Hot?rrea n cauza Tocarenco c. Moldovei

La data de 04 noiembrie 2014 a fost pronun?at? hot?rrea pe cauza Tocarenco c. Moldovei.

16 10 2014 Lansarea portalului web www.magistrat.md

Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului a lansat un portal web www.magistrat.md care reprezint? unica baz? de date a tuturor judec?torilor din Republica Moldova.

14 10 2014 Hot?rrea n cauza Bondarenco c. Moldovei

La data de 14 octombrie 2014 a fost pronun?at? hot?rrea Bondarenco c. Moldovei, cererea nr. 10823/06.

30 09 2014 Hot?rrea n cauza Bulgaru c. Moldovei

La data de 30 septembrie 2014 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Bulgaru c. Moldovei, cererea nr. 35840/09.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54