Arhiva noutăţilor

05 09 2017 Hot?rrea B?rbulescu c. Romaniei

La data de 05 septembrie 2017 Marea Camer? a f?cut public? hot?rrea n cauza B?rbulescu c. Romniei, cererea nr. 61496/08.

14 08 2017 Documentele informative ale CtEDO au devenit mai accesibile

Potrivit site-lui Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, un num?r mare de documente informative ?i clipuri video despre Curte ?i jurispruden?a sa au fost traduse n limbile oficiale ale statelor membre ale Consiliului Europei.

27 07 2017 Reducerea desp?gubirilor n caz de malpraxis pe criterii de vrst? ?i sex, descriminatorie

Curtea European? a Drepturilor Omului a constatat c? acordarea unor desp?gubiri diferite n cauze de malpraxis pe criterii de vrs? ?i sex este contrar? prevederilor Conven?iei Europene a Drepturilor Omului.

26 07 2017 Restric?ionarea comunic?rii ntre client ?i avocat invocnd secretul de stat contrar? CEDO

Cauza M c. Olandei se refere? la un fost membru al serviciilor secrete olandeze, care a fost acuzat de divulgarea unor informa?ii clasificate.

24 07 2017 CtEDO: Libertatea de exprimare are limite

n decizia sa n cauza Belkacem c. Belgiei, Curtea European? a Drepturilor Omului a declarat n unanimitate inadmisibilitatea cererii reclamantului

21 07 2017 Concurs privind selectarea unui avocat pentru litigare strategic?

Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului anun?? Concurs privind selectarea unui avocat pentru litigarea cauzelor cu caracter strategic de acces la informa?ie n Republica Moldova.

21 07 2017 Decizia Rotari c. Moldovei

La data de 20 iulie 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Rotari c. Moldovei, cererea nr. 11448/13.

18 07 2017 Libertatea ?i siguran?a persoanei nu sunt punctul forte al Moldovei

n luna iunie curent Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului o serie de cauze noi depuse contra Republicii Moldova.

07 07 2017 Vitalie Nagacevschi - membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii

La 5 iulie 2017, n cadrul reuniunii Delega?ilor Comitetului de Mini?tri al Consiliului Europei, au avut loc alegerile exper?ilor din partea Republicii Moldova

05 07 2017 Dreptul cet??eanului de a cunoa?te cine ?i cum secretizeaz? informa?ia de interes public

Secretizarea nejustificat?, ori chiar abuziv? a informa?iilor de interes public priveaz? cet??eanul, care cotizeaz? la bugetul public, de dreptul de a monitoriza cum se cheltuie banii publici sau cum ?i fac sau nu treaba func?ionarii pl?ti?i din bani de la stat.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54