Arhiva noutăţilor

28 03 2013 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei ianuarie 2013 (continuare)

Cererile: Efros c. Moldovei, Panteleiciuc c. Moldovei ?i Rusiei, Tretiacov ?i al?ii c. Moldovei, Sandu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei

28 03 2013 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei ianuarie 2013 (continuare)

Cererile: Iurie To?chi ?.a. c. Moldovei, Rusiei ?i Ucrainei, Dub c. Moldovei, Tocarenco c. Moldovei, Rezanov c. Moldovei, Stomatii c. Moldovei ?i Rusiei, Berzan c. Moldovei ?i Rusiei

28 03 2013 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei ianuarie 2013

n lunile ianuarie 2013 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei urm?toarele cereri: Malancea c. Moldovei (cererea nr. 46372/10), AsDAC c. Moldovei (cererea nr. 47384/07), Navrotki c. Moldovei (cererea nr. 65953/11), Vele?co c. Moldovei (cererea nr. 53918/11), Iurie To?chi ?.a. c. Moldovei, Rusiei ?i Ucrainei (cererea nr. 8833/10), Dub c. Moldovei (cererea nr. 39374/09), Tocarenco c. Moldovei (cererea nr. 769/13), Rezanov c. Moldovei (33694/12), Stomatii c. Moldovei ?i Rusiei (69528/10), Berzan c. Moldovei ?i Rusiei (56618/08), Efros c. Moldovei (62380/11), Panteleiciuc c. Moldovei ?i Rusiei (57468/08), Tretiacov ?i al?ii c. Moldovei (28171/10), Sandu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (21034/05).

12 02 2013 Hot?rrea Eduard Popa c. Moldovei (cererea nr. 17008/07)

La 12 februarie 2013 CtEDO a pronun?at hot?rrea Eduard Popa c. Moldovei (cererea nr. 17008/07).

05 02 2013 Hot?rrea Ipati c. Moldovei (cererea nr. 55408/07)

La 05 februarie 2013 CtEDO a pronun?at hot?rrea Ipati c. Moldovei (cererea nr. 55408/07).

04 02 2013 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n anul 2012

n anul 2012 Curtea a pronun?at n privin?a Moldovei 27 de hot?rri, dintre care n 25 de hot?rri a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei.

25 01 2013 A fost f?cut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2012

La 24 ianuarie 2013, n cadrul unei conferin?e de pres? anuale, dl Dean Spielmann, pre?edintele Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, a f?cut public raportul de activitate al Cur?ii pentru anul 2012.

15 01 2013 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n noiembrie 2012

n luna noiembrie 2012 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: COLDIN-DC ?i Eugeniu COLISNICENCO c. Moldovei (cererea nr. 40274/06), Craciuneac c. Moldovei (cererea nr. 77407/11) ?i Sindrevici c. Moldovei (cererea nr. 23929/04).

15 01 2013 Hot?rrea Mitrofan c. Moldovei (cererea nr. 50054/07)

La 15 ianuarie 2013 CtEDO a pronun?at hot?rrea Mitrofan c. Moldovei (cererea nr. 50054/07).

15 01 2013 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n octombrie 2012

n luna octombrie 2012 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Tabacaru c. Moldovei ?i Rusiei ?i Gu?u c. Moldovei (cererile nr. 29626/09 ?i 42574/09); Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 10910/06); Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 12437/08); Carpala c. Moldovei (cererea nr. 23258/06) ?i Bagrin c. Moldovei (cererea nr. 61635/08).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54