Arhiva noutăţilor

19 10 2012 Hot?rrea Marii Camere n cauza Catan ?i al?ii c. Moldova ?i Rusia (cererea nr. 43370/04)

La data de 19 octombrie 2012 a fost pronun?at? hot?rrea Marii Camere n cauza Catan ?i al?ii c. Moldova ?i Rusia (cererea nr. 43370/04).

16 10 2012 Hot?rrea Banca Interna?ional? de Investi?ii ?i dezvoltare MB S.A. c. Moldovei

La data de 16 octombrie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Banca Interna?ional? de Investi?ii ?i dezvoltare MB S.A. c. Moldovei (cererea nr. 28648/05).

04 10 2012 Alegerea judec?torilor la CEDO

Adunarea Parlamentar? a ales judec?tori din partea Bosniei ?i Her?egovinei, Croa?iei, Republicii Moldova ?i Federa?iei Ruse.

25 09 2012 Hot?rrea SFINX-IMPEX S.A. c. Moldovei

La 25 septembrie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea SFINX-IMPEX S.A. c. Moldovei (cererea nr. 28439/05).

17 09 2012 Dean Spielmann noul Pre?edinte al Cur?ii Europene pentru Drepturile Omului

Curtea European? pentru Drepturile Omului a ales pe Dnul Dean Spielmann (Luxembourg) n calitate de noul s?u Pre?edinte.

31 07 2012 Hot?rrea Sholokhov c. Armeniei ?i Moldovei

La 31 iulie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Sholokhov c. Armeniei ?i Moldovei (cererea nr. 40358/05).

30 07 2012 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n mai ?i iunie 2012

n lunile mai ?i iunie 2012 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei urm?toarele cereri: Cibotar ?i Tanasoglo c. Moldovei (cererea nr. 25614/06), Grafescolo SRL c. Moldovei (cererea nr. 36157/08), KENZIE GLOBAL LIMITED LTD c. Moldovei (cererea nr. 287/07), Pareniuc c. Moldovei (cererea nr. 17953/08), RED NORD-VEST S.A. c. Moldovei (cererea nr. 2946/07), U?enco c. Moldovei (cererea nr. 24359/12), Apostolachi c. Moldovei (cererea nr. 32481/09), Carace? c. Moldovei (cererea nr. 16031/10), Bogdanovici c. Moldovei (cererea nr. 35436/08).

18 07 2012 Lista candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO din partea Moldovei

La data de 16 iulie 2012 Ministerul Justi?iei al Republicii Moldova a f?cut public? lista candida?ilor la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului.

17 07 2012 Hot?rrea Fusu Arcadie ?i al?ii c. Moldovei

La 17 iulie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Fusu Arcadie ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr.22218/06).

29 06 2012 Alegerea judec?torilor la CEDO: 5 ale?i, o list? respins? ?i 2 liste amnate

Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei a ales cinci noi judec?tori la Curtea European? din partea Republicii Cehe, Olandei, Poloniei, Suediei ?i Marii Britanii.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54