Arhiva noutăţilor

26 06 2012 Noi tehnologii - Noua versiune a bazei de date HUDOC

La data de 25 iunie 2012 a fost anun?at? lansarea unei noi versiuni a bazei de date cu jurispruden?? HUDOC, implementarea c?reia se datoreaz? contribu?iei guvernelor Ciprului, Danemarcei, Germaniei ?i Norvegiei.

26 06 2012 Hot?rrea Ghirea c. Moldovei (cererea nr. 15778/05).

La 26 iunie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Ghirea c. Moldovei (cererea nr. 15778/05).

25 06 2012 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n mai 2012

n luna mai 2012 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Popa ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 8968/06 ?i alte 4 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?), Soiuz Agros-Intex S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 46269/08 ?i alte 2 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?), Stratan c. Moldovei (cererea nr. 23979/04 ?i alte 3 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?), Cusnir (cererea nr. 52157/10) ?i Carace? (cererea nr. 16031/10)

19 06 2012 Hot?rrea Genderdoc-M c. Moldovei (cererea nr. 9106/06).

La 12 iunie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Genderdoc-M c. Moldovei (cererea nr. 9106/06).

05 06 2012 Republicarea traducerilor n limba romn? a jurispruden?ei Cur?ii n HUDOC

A.O. Juri?tii pentru Drepturile Omului a ncheiat un Acord de parteneriat (pagina 1, pagina 2) cu Case-Law Information and Publications Division a Cur?ii Europene pentru Drepturile Omului.

04 06 2012 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n aprilie 2012

n luna aprilie 2012 CtEDO a decis s? comunice urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Balakin c. Moldovei (cererea nr. 59474/11), Rimschi c. Moldovei (cererea nr. 1649/12), Colesnic c. Moldovei (cererea nr. 3312/11), Mangr ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 50157/06), Timu? ?i Ţaru? c. Moldovei (cererea nr. 70077/11), Vasilic? c. Moldovei (cererea nr. 69527/10), Corotchi c. Moldovei (cererea nr. 50166/06) ?i Manoli c. Moldovei (cererea nr. 56875/11).

15 05 2012 Hot?rrile Sochichiu c. Moldovei, I.G. c. Moldovei ?i Plotnicova c. Moldovei

La 15 mai 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrile Sochichiu c. Moldovei (cererea nr. 28698/09), I.G. c. Moldovei (cererea nr. 53519/07), Plotnicova c. Moldovei (cererea nr. 38623/05).

10 05 2012 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n aprilie 2012

n luna aprilie 2012 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Furculi?a ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 7304/05 ?i alte 20 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?), Ermacov c. Moldovei (cererea nr. 9230/05 ?i alte 12 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?), Gude? c. Moldovei (cererea nr. 18472/05 ?i alte 23 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?) ?i Grlea c. Moldovei (cererea nr. 33358/06 ?i alte 13 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?).

07 05 2012 Apel - instituirea Comisiei pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la CEDO

Exprim?m ngrijorarea n leg?tur? cu nerespectarea cerin?elor standardelor interna?ionale cu privire la procedura adopt?rii ?i componen?a comisiei na?ionale de selectare candida?ilor pe postul de judec?tor la CEDO. n societate persist? percep?ia general? de nencredere pentru componen?a comisiei.

01 05 2012 Alegerea unui nou judec?tor din partea Belgiei

La 25 aprilie 2012 Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei a ales noul judec?tor din partea Belgiei la CtEDO.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54