Arhiva noutăţilor

30 04 2012 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n martie 2012

n luna martie 2012 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Cicala c. Moldovei (cererea nr. 45778/05), Demcenco c. Moldovei (cererea nr. 21274/05), Gamurari ?i al?ii c. Moldovei (lista cu num?rul cererilor n anex?), Munteanu c. Moldovei (cererea nr. 30735/07), Sirbu c. Moldovei (cererea nr. 44200/06), Daniel-P S.A. c. Moldovei (cererea nr. 32846/07), Dorneanu c. Moldovei (cererea nr. 22256/08), Interdnestrcom c. Moldovei (cererea nr. 48814/06), Plate c. Moldovei (cererea nr. 56608/08).

24 04 2012 Declara?ia de la Brighton

n cadrul conferin?ei la nivel nalt n privin?a viitorului Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, ce a avut loc n perioada 18 – 20 aprilie 2012, a fost adoptat? Declara?ia de la Brighton

24 04 2012 Hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Str?isteanu ?i al?ii c. Moldovei

La 24 aprilie 2012, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Str?isteanu ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 4834/06).

20 04 2012 A fost f?cut public raportul pentru 2011 privind executarea hot?rrilor CtEDO

La 12 aprilie 2011, Comitetul de Mini?tri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al cincilea raport privind supravegherea execut?rii hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului.

17 04 2012 Hot?rrile Culev c. Moldovei ?i Jomiru ?i Cre?u c. Moldovei

La 17 aprilie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrile Culev c. Moldovei (cererea nr. 60179/09) ?i Jomiru ?i Cre?u c. Moldovei (cererea nr. 28430/06).

02 04 2012 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n februarie 2012

n luna februarie 2012 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Jubirca c. Moldovei (cererea nr. 54255/08), Manascurta c. Moldovei (cererea nr. 31856/07) ?i Siscanu c. Moldovei (cererea nr. 17988/09).

02 04 2012 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n martie 2012

n luna februarie 2012 CtEDO a decis s? comunice urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Craciuneac c. Moldovei (cererea nr. 77407/11) ?i Radu c. Moldovei (cererea nr. 24129/11).

20 03 2012 Hot?rrea Arseniev c. Moldovei

La 20 martie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Arseniev c. Moldovei (cererile nr. 10614/06 ?i 10620/06).

13 03 2012 Hot?rrea Asito c. Moldovei nr. 2

La 12 martie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Asito c. Moldovei nr. 2 (cererea nr. 39818/06).

13 03 2012 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n anul 2011

Pe parcursul anului 2011, Curtea a adoptat 31 de hot?rri mpotriva Moldovei, dintre care n 30 de hot?rri a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei, iar 1 hot?rre se refer? la satisfac?ia echitabil?.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54