Arhiva noutăţilor

27 01 2012 A fost f?cut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2011

La 26 ianuarie 2012, n cadrul unei conferin?e de pres?, dl Nicolas Bratza, pre?edintele Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, a f?cut public raportul de activitate al Cur?ii pentru anul 2011.

24 01 2012 Hot?rrea CtEDO n cauza Feraru c. Moldovei

La 24 ianuarie 2012, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Feraru c. Moldovei (cererea 55792/08)

24 01 2012 Hot?rrea CtEDO n cauza Brega ?i al?ii c. Moldovei

La 24 ianuarie 2012, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Brega ?i al?ii c. Moldovei (cererea 61485/08)

17 01 2012 Hot?rrea Levin?a c. Moldovei

La 17 ianuarie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Levin?a c. Moldovei (nr. 2) (cererea nr. 50717/09).

12 01 2012 Audieri n cauza Catan ?i al?ii c. Moldova ?i Rusia

La 25 ianuarie 2012 ora 09.15 vor avea loc audieri, Marea Camer?, n cauza Catan ?i al?ii c. Moldova ?i Rusia (cererea nr. 43370/04)

11 01 2012 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n decembrie 2011

n luna decembrie 2011 CtEDO a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Lazǎr c. Moldovei (cererea nr. 2156/08), M?t?saru c. Moldovei (cererea nr. 3168/10), Carpala c. Moldovei (cererea nr. 23258/06), T.M. ?i C.M. c. Moldovei (cererea nr. 26608/11), Popovici c. Moldovei (cererea nr. 38178/08), Lebedinschi c. Moldovei (cererea nr. 41971/11) ?i Juganaru c. Moldovei (cererea nr. 75448/11).

20 12 2011 Curtea European? a decis s? urgenteze examinarea plngerilor privind deten?ia fostului Premier a

Curtea European? a decis la 14 decembrie 2011 s? urgenteze examinarea cererii naintate de c?tre fostul Premier al Ucrainei Yuliya Tymoshenko privind deten?ia sa. Curtea a decis s? acorde prioritate cauzei, Tymoshenko c. Ucrainei (cererea nr. 49872/11), n virtutea seriozit??ii ?i sensibilit??ii caracterului alega?iilor naintate.

20 12 2011 Hot?rrea Pascari c. Moldovei

La 20 decembrie 2011 CtEDO a pronun?at hot?rrea Pascari c. Moldovei, (cererea nr. 53710/09)

20 12 2011 Curtea European? a declarat admisibil? cererea n cauza Georgia c. Rusiei (II)

Curtea European? a declarat admisibil?, cu votul majorit??ii, cererea n cauza Georgia c. Rusiei (II) (cererea nr. 38263/08)

15 12 2011 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n noiembrie 2011

n luna noiembrie 2011 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii: Ciobanu c. Moldovei (cererea nr. 40832/09), Grin?evici c. Moldovei (cererile nr. 10830.06 ?i 32213/10) ?i Lipcan c. Moldovei (cererea nr. 44734/08).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54