Arhiva noutăţilor

13 12 2011 Hot?rrile Ojog ?i al?ii c. Moldovei ?i Burea ?i al?ii c. Moldovei c. Moldovei

La 13 decembrie 2011 CtEDO a pronun?at hot?rrile Ojog ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 1988/06) ?i Burea ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 55349/07, 16968/09, 19750/09, 32465/09 ?i 39377/09).

06 12 2011 Hot?rrile Taraburca c. Moldovei ?i Bercut S.R.L. c. Moldovei

La 06 decembrie 2011 CtEDO a pronun?at urm?toarele hot?rri: Taraburca c. Moldovei (cererea nr. 18919/10) ?i Bercut S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 32247/07).

05 12 2011 Checklist-ul admisibilit??ii

Curtea a f?cut public? "checklist-ul" admisibilit??ii menit s? ajute reclaman?ii poten?iali s? n?eleag? ei nsu?i dac? vor fi obstacole n examinarea cererilor acestora.

23 11 2011 DECLARAŢIE pe marginea partaj?rii politice a func?iei de Pre?edinte a Cur?ii Supreme de J

Ne exprim?m ngrijorarea n leg?tur? cu r?spndirea n mass-media a declara?iilor despre partajarea politic? a func?iei de Pre?edinte a Cur?ii Supreme de Justi?ie de c?tre liderii Alian?ei pentru Integrare European?.

23 11 2011 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n octombrie 2011

n luna octombrie CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii: Donciu c. Moldovei (cererea nr. 488/07), Iudin c. Moldovei (cererea nr. 7347/04), Iord?chescu c. Moldovei (cererea nr. 13980/08), Mogoreanu c. Moldovei (cererea nr. 10199/05), Pro?ap c. Moldovei (cererea nr. 29012/06), Paerele c. Moldovei (cererea nr. 14704/07), Fedotov c. Moldovei (cererea nr. 23934/04) ?i Tropo?el c. Moldovei (cererea nr. 24219/05).

22 11 2011 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n octombrie 2011

n luna octombrie 2011 CtEDO a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Leonov c. Moldovei (cererea nr. 52536/09), Cusnir c. Moldovei(cererea nr. 52157/10), Gorea c. Moldovei (cererea nr. 6343/11), Pascari c. Moldovei (cererea nr. 25555/10), Spnu c. Moldovei (cererea nr. 18589/11), Codrul SRL c. Moldovei (cererea nr. 1556/10), Nichifor c. Moldovei (cererea nr. 52205/10), Ziminov c. Moldovei (cererea nr. 50977/10), Ple?ca c. Moldovei (cererea nr. 44862/11) ?i Eriomenco c. Moldovei ?i a Rusiei (cererea nr. 42224/11).

15 11 2011 Hotararile Ivan?oc ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei, Cojocaru ?i Nistreanu c. Moldovei

La 15 noiembrie 2011 CtEDO a pronun?at urm?toarele hot?rri: Ivan?oc ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 23687/05), Cojocaru c. Moldovei (cererea nr. 35251/04), Mistreanu c. Moldovei (cererea nr.27261/04).

09 11 2011 Abtinerea judec?torului romn domnul Corneliu Brsan

Ministerul Afacerilor Externe al Romniei a fost informat de c?tre Grefierul Cur?ii Europene a Drepturilor Omului asupra faptului c? judec?torul romn, domnul Corneliu Brsan, a solicitat pre?edintelui Cur?ii s? se ab?in? pentru o perioad? de timp de la judecarea cauzelor romne?ti.

03 11 2011 Hot?rrile Stog ?i al?ii c. Moldovei ?i Norma S.R.L. c. Moldovei

La 3 noiembrie 2011, CtEDO a pronun?at hot?rrile Stog ?i al?ii c. Moldovei, (cererile nr. 6811/08, 6934/08, 9212/08 ?i 12199/08) ?i Norma S.R.L. c. Moldovei, (cererea nr. 38503/08).

18 10 2011 Fi?e informa?ionale pentru fiecare Stat

La data de 18 octombrie 2011 Curtea a publicat “fi?ele pentru fiecare Stat membru a Conven?iei Europene a Drepturilor Omului.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54