Arhiva noutăţilor

18 10 2011 Hot?rrea Rassohin c. Moldovei

La data de 18 octombrie 2011 CtEDO a pronun?at hot?rrea Rassohin c. Moldovei (cererea nr. 11373/05).

11 10 2011 Hot?rrile Fomin c. Moldovei ?i Gorobet c. Moldovei

La 11 octombrie 2011, CtEDO a pronun?at urm?toarele hot?rri: Fomin c. Moldovei (cererea nr. 36755/06) ?i Gorobe? c. Moldovei (cererea nr. 30951/10).

11 10 2011 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n septembrie 2011

n luna septembrie CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii: Ion Ghe?an c. Moldovei (cererea nr. 7170/07), Galina Ţopa c. Moldovei (cererea nr. 12495/05), Victoria Gtlan c. Moldovei (cererea nr. 10174/05), Gheorghe Tricolici c. Moldovei (cererea nr. 26810/08), Petru Savcenco c. Moldovei (cererea nr. 16999/07), Vladimir Dragan c. Moldovei (cererea nr. 8608/05) ?i Carnex S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 36087/07)

06 10 2011 Cererea Radu Calancea comunicat? Guvernului Moldovei

n luna septembrie 2011, CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Radu Calancea c. Moldovei (cererea nr. 50425/11).

03 10 2011 Cererea American Jewish Joint Distribution Committee comunicat? Guvernului Moldovei

n luna august 2011, CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea American Jewish Joint Distribution Committee c. Moldovei (cererea nr. 44298/09).

27 09 2011 Hot?rrile Agurdino S.R.L. c. Moldovei ?i Cristina Boicenco c. Moldovei

La 27 septembrie 2011, CtEDO a pronun?at urm?toarele hot?rri: Agurdino S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 7359/06) ?i Cristina Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 25688/09)

20 09 2011 Hot?rrea Vartic ?i al?ii c. Moldovei

La 20 septembrie 2011, CtEDO a pronun?at hot?rrea Vartic ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 12674/07, 13012/07, 13339/07, 13355/07 ?i 13368/07).

20 09 2011 Statisticile CtEDO n privin?a fiec?rui Stat membru

La data de 19 septembrie 2011 Curtea European? pentru Drepturile Omului a f?cut publice statisticile hot?rrilor pentru perioada 1959-2010.

20 09 2011 Curtea European? pentru Drepturile Omului a ales Vice-Pre?edintele ?i Pre?edintele unei Sec?iun

Curtea European? pentru Drepturile Omului a ales un nou Vice-Pre?edinte – Josep Casadevall (Andorra) ?i a ales un nou pre?edinte a Sec?iunii a Patra – Lech Garlicki (Polonia).

13 09 2011 Hot?rrea Dragostea Copiilor-Petrovschii-Nagornii c. Moldovei

La 13 septembrie 2011 CtEDO a pronun?at hot?rrea Dragostea Copiilor-Petrovschii-Nagornii c. Moldovei (cererea nr. 25575/08).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54