Arhiva noutăţilor

03 07 2017 Recomand?ri: secretizarea ?i desecretizarea informa?iei de interes public

Recomand?ri de mbun?t??ire a cadrului legal n partea ce ?ine de secretizarea ?i desecretizarea informa?iei de interes public

09 06 2017 Exper?i: Legisla?ia n domeniul secretului de stat trebuie modificat? urgent

Legisla?ia n domeniul secretului de stat trebuie modificat? urgent

26 06 2017 Unde se termin? secretele de stat ?i ncepe dreptul cet??eanului de a fi informat?

Interviu cu jurista Stela Pavlov, coordonatoare de proiecte la Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului

19 06 2017 Decizia n cauza Rotaru c. Moldovei

n cauza Rotaru c. Moldovei, reclamantul este Ion Rotaru, n?scut n 1970 ?i locuitor a Hrbov??ului.

09 06 2017 Concurs de selectare a unei companii IT privind crearea paginii web a Asocia?iei

Concurs de selectare a unei companii IT privind crearea paginii web a Asocia?iei Ob?te?ti Juri?tii pentru Drepturile Omului din Republica Moldova

02 06 2017 Lansarea unui nou sistem pentru deciziile judec?torului unic cu o motivare mai detaliat?

Din iunie 2017 Curtea va modifica modul n care sunt adoptate deciziile judec?torului unic.

31 05 2017 Politica de prioritate a Cur?ii

n iunie 2009 Curtea a adoptat politica de prioritate cu scopul de a spori procesarea ?i judecarea cazurilor celor mai importante, serioase ?i urgente.

30 05 2017 Repara?iile insuficiente duc la condamnarea Moldovei la CtEDO

Ast?zi, Curtea European? pentru Drepturile Omului a f?cut public? hot?rrea Grecu c. Moldovei.

30 05 2017 CtEDO: Federa?ia Rus? este vinovat? de nc?lcarea drepturilor omului n Transnistria

Ast?zi Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut publice trei hot?rri noi contra Moldovei (Apcov c. Moldovei ?i Rusiei; Soyma c. Moldovei, Rusiei ?i Ucrainei; ?i Vardanean c. Moldovei ?i Rusiei.

30 05 2017 Hot?rrea Grecu c. Moldovei

La data de 30 mai 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea Grecu c. Moldovei

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54