Arhiva noutăţilor

08 09 2011 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n august 2011

n luna august 2011 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii: Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 22254/08) ?i Galu?chin c. Moldovei (cererea nr. 29568/06).

22 08 2011 Filmul despre CtEDO deja n 22 de limbi

Filmul Con?tiin?a Europei despre Curtea European? a Drepturilor Omului, activitatea ?i func?ionarea sa, actualmente este disponibil deja n 22 de limbi

16 08 2011 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n iulie 2011

n luna iulie 2011 CtEDO a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: COMPANIA DE TRANSPORTURI AERIENE TIRAMAVIA SRL c. Moldovei, COMPANIA AERIANĂ VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER SRL c. Moldovei, COMPANIA AERIANĂ GRIXONA SRL c. Moldovei (cererile nr. 54115/09, 55707/09 ?i 55770/09), KOMMERSANT MOLDOVY c. Moldovei (cererea nr. 10661/08) ?i Tatiana DMITRIEVA c. Moldovei (cererea nr. 28347/08).

28 07 2011 Instruc?iune nou? ?i statistica privind cererile de suspendare a expulz?rii reclaman?ilor

Ast?zi au fost publicate instruc?iune nou? n privin?a cererilor de suspendare a extr?d?rii sau expulz?rii a reclaman?ilor n fa?a Cur?ii Europene pentru Drepturile Omului

27 07 2011 CtEDO a declarat admisibile cauzele privind investiga?ia inadecvat? a masacrului de la Katyń

Curtea European? pentru Drepturile Omului a declarat admisibile 2 cauze privind investiga?ia penal? n anii ’90 a decesului a 12 polonezi n masacrul de la Katyń.

26 07 2011 Sec?ia de Filtrare accelereaz? procesarea cauzelor

Curtea a instituit o nou? Sec?ie de Filtrare, centraliznd gestionarea a cererilor venite de la cinci statelor cu cel mai mare num?r de cereri: Rusia, Turcia, Romnia, Ucraina ?i Polonia.

26 07 2011 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n iunie 2011

n luna iunie 2011, CtEDO a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Bigea c. Moldovei (cererea nr. 21867/09) ?i Jubirca c. Moldovei (cererea nr. 54255/08).

25 07 2011 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n iunie 2011

n luna iunie 2011 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii: Talmazan c. Moldovei (cererea nr. 13605/08), Burov c. Moldovei (cererea nr. 38875/03) ?i ?tef?nuc? c. Moldovei (cererea nr. 53567/08).

07 07 2011 Hot?rrile Haritonov c. Moldovei ?i Dan c. Moldovei

La data de 5 iulie 2011 CtEDO a pronun?at hot?rrile Haritonov c. MOLDOVEI (cererea nr. 15868/07) ?i Dan c. Moldovei (cererea nr 8999/07).

06 07 2011 Hot?rrea Avram ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 41588/05).

La data de 05 iulie 2011 CtEDO a adoptat hot?rrea Avram ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 41588/05).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54