Arhiva noutăţilor

20 04 2011 Alegerea a doi judec?tori noi la Curtea de la Strasbourg

La 12 aprilie 2011 Asambleea Parlamentar? a Consiliului Europei a ales doi judec?tori noi n numele Norvegiei ?i Elve?iei.

06 04 2011 CtEDO a decis s? nceteze procedura pilot n privin?a cauzelor poloneze

Curtea European? a Drepturilor Omului a decis s? nceteze procedura pilot n privin?a tuturor cauzelor poloneze, dup? ce Polonia a introdus un nou sistem de compensare. Spre satisfac?ia Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, n legisla?ia locativ? a Poloniei a fost solu?ionat? o problem? sistemic?, care a dus la scoaterea de pe rolul Cur?ii a unei cauze, implicnd 100 de proprietari de terenuri ?i alte 24 de cazuri similare, precum ?i la ncetarea examin?rii tuturor cauzelor poloneze privind “controlul chiriilor.

04 04 2011 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n martie 2011

n luna martie 2011, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut publice deciziile Tisar Invest SRL c. Moldovei (cererea nr. 31526/07), Coroi c. Moldovei (cererea nr. 422/07) ?i Conovali c. Moldovei (cererea nr. 39503/06).

01 04 2011 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n anul 2010

n anul 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat 28 de hot?rri care vizeaz? Republica Moldova. Urmnd tradi?ia din anii preceden?i, asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a ntocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de c?tre Republica Moldova, n anul 2010, a cauzelor la Curte.

24 03 2011 O reglementare nou? pentru examinarea viol?rilor sistemice ?i structurale

O norm? pentru examinarea viol?rilor sistemice ?i structurale a drepturilor omului n Europa. Curtea European? a introdus o norm? nou?, care clarific? modul cum sunt examinate eventualele viol?ri sistemice sau structurale a drepturilor omului.

17 03 2011 Cererile comunicate de CtEDO n luna februarie 2011

n luna februarie CtEDO a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: B. ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 61382/09), Gasanov c. Moldovei (cererea nr. 39441/09) ?i Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 14092/06).

28 02 2011 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n ianuarie 2011

n ianuarie 2011, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut publice deciziile Mereuta c. Moldovei (cererea nr. 39153/05), Armas c. Moldovei (cererea nr. 31689/03), Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 56555/07), Chetru? c. Moldovei (cererea nr. 15953/07), Bizgu c. Moldovei (cererea nr. 45653/05) ?i Gheorghita c. Moldovei (cererea nr. 41836/06).

15 02 2011 Hot?rrea n cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

La 15 februarie 2011 CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

14 02 2011 n luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat Guvernului cererile BULAI si MUHIN

n luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: BULAI c. MOLDOVEI (cererea nr. 16761/09) ?i MUHIN c. MOLDOVEI (cererea nr. 342/09).

14 02 2011 O nou? rund? de discu?ii asupra reformei Cur?ii de la Strasbourg

La 9 februarie 2011, la Strasbourg, au avut loc consult?rile Comitetului de Exper?i al Consiliului Europei privind reforma Cur?ii Europene a Drepturilor Omului cu reprezentan?ii societ??ii civile ?i ai institu?iilor na?ionale a drepturilor omului.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54