Arhiva noutăţilor

22 10 2010 Deciziile CtEDO c. Moldovei adoptate n iulie ?i august 2010

La 6 iulie 2010 ?i 24 august 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Str?isteanu c. Moldovei (cererea nr. 18928/08) ?i Mocanu c. Moldovei (cererea nr. 24163/09).

19 10 2010 Hot?rrea CtEDO privind satisfac?ia echitabil? n cauza Baroul Partner-A c. Moldovei

La 19 octombrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Baroul Partner-A c. Moldovei (cererea nr. 39815/07). Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, prin care Guvernul s-a obligat s? pl?teasc? companiei reclamante EUR 320,000 cu titlu de orice daun? material? ?i moral?, precum ?i EUR 8,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la data adopt?rii deciziei de radiere a cererii n temeiul acordului amiabil, ?i a radiat cererea de pe rol.

14 10 2010 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n iunie 2010

n luna iunie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Urechean c. Moldovei (cererea nr. 27756/05), Andronovici c. Moldovei (cererea nr. 13424/06), Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 25688/09), Djaparidze c. Moldovei (cererea nr. 32530/07), Munteanu c. Moldovei (cererea nr. 30735/07), Povestca c. Moldovei (cererea nr. 13765/04), Braga c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 76957/01) ?i Str?steanu c. Moldovei (cererea nr. 40699/08).

12 10 2010 Hot?rrea CtEDO privind satisfac?ia echitabil? n cauza Olaru c. Moldovei

La 12 octombrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Olaru c. Moldovei (cererea nr. 476/07). Curtea a l?sat n seama Comiterului de Mini?tri al CoE supravegherea execut?rii de c?tre Guvernul Moldovei a hot?rrii judec?tore?ti na?ionale n favoarea reclamantului ?i i-a acordat EUR 2,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 850 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

04 10 2010 Hot?rrile CtEDO c. Moldovei adoptate n septembrie 2010

n septembrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat hot?rrile Hyde Park ?i Al?ii (nr. 5 ?i 6) c. Moldovei (cererile nr. 6991/08 ?i 15084/08), Popa c. Moldovei (cererea nr. 29772/05) ?i hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Gu?an c. Moldovei (cererea nr. 22539/05).

07 09 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n iunie 2010

n iunie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Popescu c. Moldovei (cererea nr. 11367/06), Romany Gaz Group c. Moldovei (cererea nr. 11662/05), Boldi?or c. Moldovei (cererea nr. 10275/07) ?i Catan ?i Al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererile nr. 43370/04, 8252/05 ?i 18454/06).

10 08 2010 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n aprilie ?i mai 2010

n luna aprilie ?i mai 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Levin?a c. Moldovei (cererea nr. 5116/08), Gtlan c. Moldovei (cererea nr. 10174/05), Gheorghi?? c. Moldovei (cererea nr. 5334/06), Ţopa c. Moldovei (cererea nr. 12495/05), Antonov, B?lu?? ?i Bezrodni c. Moldovei ?i Rusiei (cererile nr. 315/10, 1153/10 ?i 1158/10), Pascari c. Moldovei (cererea nr. 53710/09) ?i Semionov c. Moldovei (cererea nr. 59935/08).

04 08 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n aprilie ?i mai 2010

n aprilie ?i mai 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Bogatu c. Moldovei (cererea nr. 36748/05), Croitoru c. Moldovei (cererea nr. 29755/07) ?i Poia c. Moldovei (cererea nr. 48522/06).

26 07 2010 CtEDO a pronun?at hot?rrea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei

La 20 iulie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut public? hot?rrea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 7481/06). Curtea a conchis c? art. 3 CEDO a fost violat n urma condi?iilor inumane de deten?ie n care a fost de?inut reclamantul ?i n urma lipsei acord?rii asisten?ei medicale ntr-un termen potrivit. Curtea a salutat decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie de aplicare direct? a CEDO, n absen?a prevederilor n legisla?ia na?ional? referitoare la dreptul reclamantului la compensa?ie n urma viol?rii art. 3 CEDO, ns? a notat c? compensa?ia acordat? de catre judec?torii na?ionali a fost insuficient? ?i a continuat examinarea cererii.

13 07 2010 Au fost pronun?ate hot?rrile Manole ?i Al?ii, Parnov ?i Panov c. Moldovei

La 13 iulie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut public? hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Manole ?i Al?ii c. Moldovei (cererea nr. 13936/02), precum ?i hot?rrile Parnov c. Moldovei (cererea nr. 35208/06) ?i Panov c. Moldovei (cererea nr. 37811/04).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54