Arhiva noutăţilor

30 05 2017 Hot?rrea Vardanean c. Moldovei ?i Rusiei

La data de 30 mai 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Vardanean c. Moldovei ?i Rusiei

30 05 2017 Hot?rrea Soymo c. Moldovei, Ucrainei ?i Rusiei

La data de 30 mai 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea Soymo c. Moldovei, Ucrainei ?i Rusiei

30 05 2017 Hot?rrea Apcov c. Moldovei ?i Rusiei

La data de 30 mai 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea Apcov c. Moldovei ?i Rusiei

18 05 2017 Moldova recunoa?te nc?lcarea Conven?iei ?i va achita reclamantei 12000 Euro

Ast?zi, Curtea European? pentru Drepturile Omului a f?cut public? decizia n cauza Enachi c. Moldovei.

18 05 2017 Decizia n cauza Enachi c. Moldovei

La data de 18 mai 2017 a fost f?cut? public? decizia n cauza Enachi c. Moldovei (cererea nr. 4797/15).

16 05 2017 Moldova condamnat? din nou de CtEDO

Ast?zi, Moldova a fost condamnat? din nou de Curtea European? pentru Drepturile Omului, n cauza Gumeniuc c. Moldovei.

16 05 2017 Hot?rrea Gumeniuc c. Moldovei

La data de 16 mai 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Gumeniuc c. Moldovei (cererea nr. 48829/06).

10 05 2017 Ce informa?ii ?in n secret institu?iile de stat?

n Republica Moldova secretele de stat sunt ascunse de autorit??i ?i dup? ce termenul de prescrip?ie, de cel mult 25 de ani, expir?. Cet??eanul de rnd nu se poate informa n niciun fel despre informa?iile care au fost desecretizate.

10 05 2017 Moldova ?i-a onorat obliga?iile; Rusia a fost g?sit? vinovat? de nc?lcarea Conven?iei

La data de 9 mai 2017 Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut publice hot?rrile P?dure? c. Moldovei ?i Rusiei ?i Eriomenco c. Moldovei ?i Rusiei.

09 05 2017 Hot?rrea n cauza Eriomenco c. Moldovei ?i a Rusiei

La data de 09 mai 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Eriomenco c. Moldovei ?i a Rusiei

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54