Arhiva noutăţilor

15 10 2009 CtEDO a pronun?at hot?rrea Business ?i Investi?ii Pentru To?i c. Moldovei

La 13 octombrie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea Business ?i Investi?ii Pentru To?i c. Moldovei (cererea nr. 39391/04).

06 10 2009 CtEDO a pronun?at hot?rrile Deservire SRL, Petru Ro?ca ?i Godorozea c. Moldovei

La 6 octombrie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Deservire SRL c. Moldovei (cererea nr. 17328/04), Petru Ro?ca c. Moldovei (cererea nr. 2638/05) ?i Godorozea c. Moldovei (cererea nr. 17023/05).

29 09 2009 CtEDO a pronun?at hot?rrea Pnzari c. Moldovei

La 29 septembrie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Pnzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04). Anterior, la 4 noiembrie 2008, Curtea a pronun?at o hot?rre n aceast? cauz?, dar, n urma unei cereri a reclamantei din 22 ianuarie 2009, colegiul Marii Camere a decis, la 6 aprilie 2009, ca cauza s? fie reexaminat? de o Sec?iune a Cur?ii n alt? componen??. Astfel, cererea a fost examinat? de Sec?iunea a Treia a Cur?ii.

17 09 2009 CtEDO a pronun?at hot?rrea Manole ?i al?ii c. Moldovei

La 17 septembrie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Manole ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 13936/02). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 10 CEDO, printre altele, pe motiv de deficien?? a cadrului legislativ al Moldovei cu privire la Compania de televiziune "Teleradio-Moldova" ?i a obligat Guvernul, prin prisma art. 46 CEDO, s? adopte m?suri de ordin general n vederea modific?rii legisla?iei care a dus la constatarea viol?rii art. 10 CEDO n aceast? cauz?.

14 09 2009 Audieri la Curtea European? a Drepturilor Omului n cauza T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei

La 16 septembrie 2009, ora 09:15, vor avea loc audieri n fa?a Marii Camere a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului a cauzei T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei (cererea nr. 7/08). nregistrarea video a audierilor va fi disponibil? la 16 septembrie 2009, dup? ora 15:30, pe pagina web a Cur?ii.

07 08 2009 Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldovei pronun?ate n mai ?i iunie 2009

n lunile mai ?i iunie 2009, CtEDO a pronun?at deciziile Deinego c. Moldovei (cererea nr. 31428/05), Sclifos c. Moldovei (cererea nr. 22235/08), Dicusari c. Moldovei (cererea nr. 38655/05), Miro?nicenco c. Moldovei (cererea nr. 38679/05), Agatiev c. Moldovei (cererea nr. 11610/06) ?i Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 6914/08).

29 07 2009 Curtea a adoptat hotarrea n cauza Olaru ?i al?ii c. Moldovei, aplicnd procedura pilot

La 28 iulie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Olaru ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 ?i 13136/07). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO ?i a decis adoptarea procedurii pilot n aceast? cauz?.

16 07 2009 CtEDO s-a pronun?at n dosarul Carierei de pietri? ?i granit de la Soroca

La 16 iulie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea Baroul Partner-A c. Moldovei (cererea nr. 39815/07). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Curtea nu s-a expus asupra satisfac?iei echitabile, rezervnd aceast? chestiune pentru o hot?rre separat?. Guvernul Moldovei ?i compania reclamant? au fost chema?i s? prezinte Cur?ii observa?iile scrise privind satisfac?ia echitabil? n temen de trei luni sau, eventual, s? ncheie un acord de reglementare amiabil?.

25 06 2009 Moldova a fost condamnat? pentru tortur? n cauzele Gurgurov ?i Buzilov c. Moldovei

La 16 ?i, respectiv, 23 iunie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Gurgurov c. Moldovei (cererea nr. 7045/08) ?i Buzilov c. Moldovei (cererea nr. 28653/05). n cauza Gurgurov c. Moldovei, Curtea a acordat reclamantului EUR 45,000 cu titlu de prejudiciu moral, iar n cauza Buzilov - EUR 30,000.

08 06 2009 Audieri la Curtea European? a Drepturilor Omului n trei cauze contra Moldovei ?i Rusiei

La 9 iunie 2009, ora 09:00, vor avea loc audieri n fa?a Camerei a Patra a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului cu privire la admisibilitatea ?i la fondul cauzelor C?ldare ?i al?i 42 c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 8252/05), Catan ?i al?i 27 c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 43370/04) ?i Cervaschi ?i al?i 98 c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 18454/06). nregistrarea video a audierilor va fi disponibil? la 9 iunie 2009, dup? ora 15:30, pe pagina web a Cur?ii.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54