Arhiva noutăţilor

02 06 2009 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldova pronun?ate n aprilie 2009

n aprilie 2009, CtEDO a pronun?at deciziile Moscal c. Moldovei (cererea nr. 37990/04) ?i Frunze c. Moldovei (cererea nr. 22545/05). Curtea a radiat cererile de pe rol n urma reglement?rii pe cale amiabil? a cauzelor.

26 05 2009 A fost adoptat proiectul Protocolului nr. 14 bis la Conven?ia European? a Drepturilor Omului

La 12 mai 2009, n cadrul sesiunii a 19-cea a Comitetului de Mini?tri al Consiliului Europei, reprezenta?ii celor 47 de state membre la Consiliul Europei au adoptat proiectul Protocolului nr. 14 bis la Conven?ia European? a Drepturilor Omului. Acest Protocol a fost conceput ?i propus spre adoptare cu scopul de a m?ri capacitatea de procesare a cererilor depuse la Curtea European? a Drepturilor Omului.

21 05 2009 Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldova pronun?ate n martie 2009

n martie 2009, CtEDO a pronun?at deciziile Buruian c. Moldovei (cererea nr. 13433/06), Pasternac c. Moldovei (cererea nr. 49246/06) ?i Uscov c. Moldovei (cererea nr. 25398/05).

12 05 2009 CtEDO a pronun?at hotarrea Masaev c. Moldovei

La 12 mai 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Masaev c. Moldovei (cererea nr. 6303/05). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 ?i a art. 9 CEDO.

05 05 2009 APCE a adoptat Rezolu?ia 1666 (2009) privind func?ionarea institu?iilor democratice n Moldova

La 29 aprilie 2009, Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei a adoptat Rezolu?ia 1666 (2009) privind situa?ia n Moldova. Institu?ia european? a adoptat un ?ir de recomand?ri care urmeaz? a fi implementate de c?tre noul Parlament. La 5 mai 2009, o Comisie de monitorizare a Adun?rii Parlamentare va prezenta progresele ob?inute de c?tre autorit??ile moldave ?i a opozi?iei privind implementarea acestor recomand?ri.

30 04 2009 Comisarul Hammarberg a concluzionat c? drepturile omului au fost violate n Moldova

ntre 25 ?i 28 aprilie 2009, Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, a vizitat Moldova n vederea evalu?rii situa?iei privind drepturile omului dup? evenimentele post-electorale care au avut loc la nceputul lunii aprilie. La 29 aprilie 2009, n cadrul sesiunii Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei din 27-30 aprilie 2009, Сomisarul Hammarberg a declarat c? mai mult de 300 de persoane au fost arestate n Chi?in?u n urma demonstra?iilor post-electorale ?i c? un num?r mare dintre acestea au fost maltratate.

29 04 2009 Cauza T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei a fost retrimis? n fa?a Marii Camere a CtEDO

La 6 aprilie 2009, colegiul de 5 judec?tori al Marii Camere a CtEDO a acceptat cererea Guvernului Moldove de retrimitere a cauzei T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei (cererea nr. 7/08) n fa?a Marii Camere. La 16 septembrie 2009, Marea Camer? va organiza audieri n aceast? cauz?.

13 04 2009 Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldova pronun?ate n februarie 2009

n februarie 2009, CtEDO a pronun?at deciziile Trohin c. Moldovei (cererea nr. 3630/05), Rusu c. Moldovei (cererea nr. 75646/01) ?i Cernenchii c. Moldovei (cererea nr. 7173/05).

08 04 2009 CtEDO a pronun?at hot?rrile Breabin, Hyde Park (nr. 4) ?i Str?isteanu ?i al?ii c. Moldovei

La 7 aprilie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Breabin c. Moldovei (cererea nr. 12544/08), Hyde Park (nr. 4) c. Moldovei (cererea nr. 18491/07) ?i Str?isteanu ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 4834/06).

01 04 2009 Hyde Park a avut c?tig de cauz? la CtEDO n 3 cereri depuse contra Moldovei

La 31 martie 2009, Curtea European? a pronun?at 3 hot?rri separate n cauzele Hyde Park ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 33482/06), Hyde Park ?i al?ii c. Moldovei (nr. 2) (cererea nr. 45094/06) ?i Hyde Park ?i al?ii c. Moldovei (nr. 3) (cererea nr. 45095/06). Curtea a constatat, n toate cele 3 cauze, n unanimitate, violarea art. 11 CEDO ?i a acordat reclaman?ilor suma total? de EUR 9,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i suma total? de EUR 3,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54