Arhiva noutăţilor

23 03 2009 Lansarea volumelor 5-7 ale c?r?ii "Hot?rrile ?i deciziile CtEDO n cauzele moldovene?ti"

La 20 martie 2009, asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a lansat volumele 5-7 ale lucr?rii Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti. Volumele lansate con?in culegerea complet? a hot?rrilor ?i deciziilor CtEDO n cauzele moldovene?ti pentru 18 luni traduse n limba de stat. Ele includ jurispruden?a Cur?ii n perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008 ?i sunt o continuare a primelor patru volume lansate de c?tre asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului n ianuarie 2008.

17 03 2009 Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate n ianuarie 2009

n ianuarie 2009, CtEDO a pronun?at deciziile Bejan c. Moldovei (cererea nr. 5822/04), Comandari c. Moldovei (cererea nr. 12224/05), Glavcev c. Moldovei (cererea nr. 24246/05), Nedelcov c. Moldovei (cererea nr. 19261/05) ?i Tataru c. Moldovei (cererea nr. 38421/05).

13 03 2009 Un nou film despre Curtea European? a Drepturilor Omului

Con?tiin?a Europei este un film care descrie Curtea European? a Drepturilor Omului, activitatea ?i func?ionarea sa. Filmul documentar dureaz? 15 minute ?i este destinat publicului larg. Actualmente, filmul este disponibil n limbile englez?, francez? ?i german?.

10 03 2009 Marea Camer? a CtEDO a pronun?at hot?rrea Paladi c. Moldovei

La 10 martie 2009, Marea Camer? a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Marea Camer? a constatat violarea art. 3 CEDO, violarea art. 5 1 CEDO ?i violarea art. 34 CEDO ?i a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 7,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

06 03 2009 CtEDO testeaz? sistemul de depunere a cererilor on-line

Curtea European? a Drepturilor Omului a lansat un nou serviciu care permite reclaman?ilor s? completeze formularul de cerere prin intermediul paginii sale web.

03 03 2009 CtEDO a pronun?at hot?rrea Eugenia ?i Doina Duca c. Moldovei

La 3 martie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Eugenia ?i Doina Duca c. Moldovei (cererea nr. 75/07). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Chestiunea privind satisfac?ia echitabil? a fost rezervat? pentru o hot?rre separat?.

24 02 2009 CtEDO a pronun?at hot?rrile Dacia c. Moldovei (satisfac?ie echitabil?) ?i Decev c. Moldovei

La 24 februarie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Dacia SRL c. Moldovei (cererea nr. 3052/04) ?i hot?rrea Decev c. Moldovei (cererea nr. 7365/05).

19 02 2009 Lista persoanelor vinovate de pierderea de c?tre Moldova, n anul 2008, a cauzelor la CtEDO

n anul 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat 33 de hot?rri n cauze moldovene?ti. Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a ntocmit lista persoanelor vinovate de pierderea de c?tre Republica Moldova, n anul 2008, a cauzelor la Curte.

17 02 2009 Deciziile Soloviov ?i Ga?i?oi c. Moldovei

La 9 decembrie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Soloviov c. Moldovei (cererea nr. 19265/05) ?i Ga?i?oi c. Moldovei (cererea nr. 11623/05).

11 02 2009 CtEDO a pronun?at hot?rrea Iordachi ?i al?ii c. Moldovei

La 10 februarie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Iordachi ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 25198/02). Curtea a considerat c? legisla?ia moldoveneasc? nu prevede o protec?ie adecvat? mpotriva posibilelor abuzuri ale puterii de stat n domeniul intercept?rii convorbirilor telefonice.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54