Arhiva noutăţilor

03 02 2009 Raportul de activitate al Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pentru anul 2008

La 30 ianuarie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut public raportul s?u de activitate pe anul 2008. Moldova face parte din primele 9 ??ri cu cele mai multe cereri depuse la Curte mpotriva lor. Pe parcursul anului 2008, Curtea a adoptat 33 de hot?rri mpotriva Moldovei, dintre care n 28 de hot?rri a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei, iar ntr-o hot?rre nu a fost constatat? nicio violare a Conven?iei. n ceea ce prive?te indicele num?rului de cereri depuse raportat la num?rul de locuitori, n anul 2008, Moldova se afl? pe locul 3, dup? Slovenia ?i Georgia, cu indicele 3.21 de cereri la 10,000 de locuitori.

27 01 2009 CtEDO a pronun?at hot?rrea Cebotari ?i al?ii c. Moldovei

La 27 ianuarie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Cebotari ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 37763/04, 37712/04, 35247/04, 35178/04 ?i 34350/04). Ea a constatat violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea reclaman?ilor mpotriva unei companii private timp de 6 ani ?i 6 luni.

14 01 2009 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererile Leanc?, Deli ?i Arseniev

n decembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a decis de a comunica Guvernului Republicii Moldova cererile Leanc? c. Moldovei (cererea nr. 26627/06), Deli c. Moldovei (cererea nr. 42010/06) ?i Arseniev c. Moldovei (cererea nr. 10620/06).

23 12 2008 Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate n noiembrie 2008

n noiembrie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Lozinschi ?i Rujavni?a c. Moldovei (cererile nr. 33052/05 ?i 31504/05), Aroma Floris c. Moldovei (cererea nr. 25058/04), Blidari c. Moldovei (cererea nr. 2604/05), Harovschi c. Moldovei (cererea nr. 33852/04) ?i Jutov c. Moldovei (cererea nr. 2275/05).

17 12 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrile Levin?a c. Moldovei ?i N?voloac? c. Moldovei

La 16 decembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Levin?a c. Moldovei (cererea nr. 17332/03) ?i N?voloac? c. Moldovei (cererea nr. 25236/02).

09 12 2008 CtEDO a obligat Guvernul Moldovei s? pl?teasc? unei companii peste 6 milioane 700 de mii de euro

La 9 decembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Unistar Ventures GmbH c. Moldovei (cererea nr. 19245/03), Tudor-Auto S.R.L. (nr. 1), Triplu-Tudor S.R.L. ?i Tudor-Auto S.R.L. (nr. 2) c. Moldovei (cererile nr. 36344/03, 36341/03 ?i 30346/05) ?i Avram c. Moldovei (cererea nr. 2886/05).

05 12 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cereri privind pretinsa violare a art. 2 CEDO

La 29 octombrie ?i 7 noiembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a decis de a comunica Guvernului Republicii Moldova cererile Anu?ca c. Moldovei (cererea nr. 24034/07) ?i, respectiv, Railean c. Moldovei (cererea nr. 23401/04).

02 12 2008 Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate n octombrie 2008

n octombrie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Ga?can c. Moldovei (cererea nr. 29493/06) ?i Mereniuc c. Moldovei (cererea nr. 29497/06).

25 11 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea SRTV c. Moldovei

La 6 noiembrie 2008, CtEDO a decis de a comunica Guvernului Moldovei cererea SRTV c. Moldovei. Compania reclamant? s-a plns prin prisma art. 10 CEDO c? i-a fost nc?lcat dreptul de a comunica informa?ii ?i a sus?inut c? imposibilitatea de a-?i exercita dreptul s?u de difuzare pe teritoriul Moldovei constituie o nc?lcare a dreptului s?u garantat de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

21 11 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrea T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei

La 18 noiembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Curtea a ajuns la concluzia c? metodele folosite de Guvernul Moldovei n vederea asigur?rii loialit??ii deputa?ilor s?i fa?? de stat nu au fost propor?ionale cu scopul legitim urm?rit ?i a constatat violarea art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54