Arhiva noutăţilor

13 11 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrile Malai c. Moldovei ?i Russu c. Moldovei

La 13 noiembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Malai c. Moldovei (cererea nr. 7101/06) ?i Russu c. Moldovei (cererea nr. 7413/05). n cauza Malai c. Moldovei, Curtea a constatat violarea art. 3 , a art. 5 3 ?i a art. 13 CEDO, iar n cauza Russu - violarea art. 6 1 CEDO.

10 11 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Ipteh SA ?i al?ii c. Moldovei

La 9 octombrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a decis s? comunice Guvernului Republicii Moldova cererea Ipteh SA ?i al?ii (cererea nr. 35367/08), cerere care a fost depus? la 25 iulie 2008. Reclaman?ii sus?in c? drepturile lor garantate de art. 6 1 CEDO ?i de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO au fost nc?lcate ca rezultat al inechit??ii procedurilor civile.

07 11 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrile Tudor-Comer?, Pnzari ?i Boboc c. Moldovei

La 4 noiembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Tudor-Comer? c. Moldovei (cererea nr. 27888/04), Pnzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04) ?i Boboc c. Moldovei (cererea nr. 27581/04).

29 10 2008 Evolu?ia cauzelor moldovene?ti la CtEDO

La data de 1 octombrie 2008, 2,350 de cereri pendinte pe rolul Cur?ii erau ndreptate contra Moldovei. ntre 1 noiembrie 1998 ?i 1 octombrie 2008, mpotriva Moldovei au fost adoptate 126 de hot?rri, dintre care doar ntr-o hot?rre nu s-a constatat violarea Conven?iei.

15 10 2008 Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate n septembrie 2008

n septembrie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Buimistru ?i al?i 9 c. Moldovei (cererile nr. 38666/05, 38667/05, 38668/05, 38669/05, 38670/05, 38671/05, 38672/05, 38673/05, 38674/05, 38675/05), Nana?eva ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 3108/02), Salinschi c. Moldovei (cererea nr. 22617/02) ?i Perelighin ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 77611/01).

08 10 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Mancevschi c. Moldovei

La 7 octombrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea n cauza Mancevschi c. Moldovei (cererea nr. 33066/04). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 8 CEDO n urma efectu?rii perchezi?iei biroului ?i a domiciliului reclamantului.

23 09 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Prepeli?? c. Moldovei

La 23 septembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea n cauza Prepeli?? c. Moldovei (cererea nr. 2914/02). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea reclamantului timp de mai mult de nou? ani.

01 09 2008 Dona?ie de carte

Organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului anun?? distribuirea gratuit? a ultimelor 100 de exemplare a lucr?rii Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti, n 4 volume, n beneficiul avoca?ilor, avoca?ilor stagiari ?i a organiza?iilor non-guvernamentale care se ocup? de ap?rarea ?i promovarea drepturilor omului.

26 08 2008 Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei pronun?ate n iulie 2008

n iulie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at deciziile Kireev c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 11375/05), Racu c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 13136/07) ?i Fionat c. Moldovei (cererea nr. 3934/05).

19 08 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei

La 17 iunie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei (cererea nr. 7/08), care a fost depus? la 27 decembrie 2007. Reclaman?ii s-au plns, n temeiul articolului 3 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie, c? dreptul lor de a candida la alegeri a fost nc?lcat.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54