Arhiva noutăţilor

14 08 2008 CtEDO a acceptat cererea de m?suri provizorii depus? de Georgia

La 12 august 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a recomandat guvernului Federa?iei Ruse adoptarea m?surilor provizorii potrivit art. 39 al Regulamentului Cur?ii.

12 08 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Funda?ia pentru copii Speran?a c. Moldovei

La 27 iunie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea Funda?ia pentru copii Speran?a c. Moldovei (cererea nr. 17891/08), care a fost depus? la 6 aprilie 2008.

05 08 2008 Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate n iunie 2008

La 17 iunie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Berezin c. Moldovei (cererea nr. 24159/04) ?i 10 cereri c. Moldovei (cererile nr. 38656/05, 38657/05, 38658/05, 38659/05, 38660/05, 38661/05, 38662/05, 38663/05, 38664/05 ?i 38665/05).

29 07 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrea Flux (nr. 6) c. Moldovei

La 29 iulie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Flux (nr. 6) c. Moldovei (cererea nr. 22824/04). Curtea a constatat, cu 4 voturi pro ?i 3 contra, c? nu a avut loc violarea art. 10 CEDO.

22 07 2008 Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate n mai 2008

n luna mai 2008, CtEDO a pronun?at 6 decizii n cauze contra Moldovei, ?i anume: Ardelean c. Moldovei (cererea nr. 10154/05), Teleba c. Moldovei (cererea nr. 37510/05), Pavlovschi ?i al?i 10 c. Moldovei (cererile nr. 38647/05, 38648/05, 38649/05, 38650/05, 38651/05, 38652/05, 38653/05, 38654/05, 38676/05, 38677/05, 38678/05), Novicov c. Moldovei (cererea nr. 507/04), Boguslavschi c. Moldovei (cererea nr. 13225/04) ?i Lupa?cu c. Moldovei (cererea nr. 41463/04).

15 07 2008 Hot?rrea CtEDO privind satisfac?ia echitabil? n cauza Oferta Plus SRL a devenit definitiv?

La 7 iulie 2008, panelul de 5 judec?tori al Marii Camere a Cur?ii Europeane a Drepturilor Omului a respins cererea Guvernului de retrimitere n fa?a Marii Camere a hot?rrii Cur?ii din 12 februarie 2008 n cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei. Prin urmare, pn? la 7 octombrie 2008, Republica Moldova trebuie s? pl?teasc? companiei Oferta Plus SRL peste 2 milioane ?i jum?tate de euro.

09 07 2008 Jurispruden?a CtEDO privind protec?ia propriet??ii n cauzele moldovene?ti

Pn? la 30 iunie 2008, dintre cele 123 de hot?rri adoptate de CtEDO n cauze contra Moldovei, n 59 de hot?rri a fost constatat? cel pu?in o nc?lcare a dreptului la protec?ia propriet??ii, garantat de a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. n continuare, este prezentat? analiza hot?rrilor CtEDO contra Moldovei n care s-a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie ntre 12 septembrie 1997 ?i 30 iunie 2008.

01 07 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrea Flux (nr. 5) c. Moldovei

La 1 iulie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Flux (nr. 5) c. Moldovei (cererea nr. 17343/04). Curtea a constatat violarea art. 10 CEDO ?i a acordat reclamantului EUR 185 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

23 06 2008 Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei pronun?ate n aprilie 2008

n luna aprilie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Lungu c. Moldovei (cererea nr. 33072/05), Caraman c. Moldovei (cererea nr. 3755/05), Hanganu c. Moldovei (cererea nr. 34169/04) ?i Ciobanu ?.a. c. Moldovei (cererile nr. 33607/04, 22907/04 ?i 21376/04).

17 06 2008 CtEDO a condamnat Moldova n cauza Victor Savi?chi c. Moldovei

La 17 iunie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Victor Savi?chi c. Moldovei (cererea nr. 81/04). Curtea a concluzionat c? a avut loc violarea art. 3 CEDO att n substan??, ct ?i din punct de vedere procedural, iar maltrat?rile la care a fost supus reclamantul de c?tre poli?i?ti constituie tratament inuman ?i degradant.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54