Arhiva noutăţilor

10 06 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrile Boicenco, Duca ?i Istrate (nr. 2) c. Moldovei

La 10 iunie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 41088/05), hot?rrile Duca c. Moldovei (cererea nr. 1579/02) ?i Istrate (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 28790/03).

03 06 2008 Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate n martie 2008

La 4 martie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Calbor Corporation S.A. c. Moldovei (cererea nr. 36001/03), Cericenco c. Moldovei (cererea nr. 33069/05) ?i Berzoi c. Moldovei (cererea nr. 77612/01).

28 05 2008 Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei din ianuarie – februarie 2008

La 22 ianuarie, 29 ianuarie ?i 12 februarie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Gru?ca ?.a. c. Moldovei (cererea nr. 26916/04), Gajiu c. Moldovei (cererea nr. 18569/03) ?i, respectiv, Coreiba c. Moldovei (cererea nr. 32911/03).

14 05 2008 Audieri n fa?a Marii Camere a CtEDO n cauza Paladi c. Moldovei

Ast?zi, 14 mai 2008, ncepnd cu ora 09:00, au avut loc audieri n fa?a Marii Camere a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). nregistrarea video a audierilor va fi disponibil? la ora 14:30 pe pagina web a CtEDO.

13 05 2008 Hot?rrea CtEDO privind satisfac?ia echitabil? n cauza Moldovahidroma? c. Moldovei

La 13 mai 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Moldovahidroma? c. Moldovei (cererea nr. 30475/03).

29 04 2008 Au fost f?cute publice regulile cu privire la plata satisfac?iei echitabile acordate de CtEDO

La 11 martie 2008, Comitetul de Mini?tri al Consiliului Europei a f?cut public Documentul de Informare cu titlul Controlul achit?rii sumelor acordate cu titlu de satisfac?ie echitabil?: o privire general? asupra practicii actuale a Comitetului de Mini?tri. Acest document are ca scop prezentarea practicii Comitetului de Mini?tri privind achitarea sumelor acordate n temeiul art. 41 CEDO.

17 04 2008 Primul raport anual privind supravegherea execut?rii hot?rrilor CtEDO

La 25 martie 2008, Comitetul de Mini?tri al Consiliului Europei a f?cut public primul s?u raport anual privind supravegherea execut?rii hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului.

09 04 2008 Moldova a fost condamnat? la CtEDO n cauzele Megadat.com SRL ?i Gr?dinar c. Moldovei

La 8 aprilie 2008, Curtea European? a pronun?at hot?rrile Megadat.com SRL c. Moldovei (cererea nr. 21151/04) ?i Gr?dinar c. Moldovei (cererea nr. 7170/02).

27 03 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrile Ro?ca, Sec?reanu ?.a. c. Moldovei ?i Vacarencu c. Moldovei

La 27 martie 2008, Curtea European? a pronun?at hot?rrile Ro?ca, Sec?reanu ?.a. c. Moldovei (cererile nr. 25230/02, 25203/02, 27642/02, 25234/02 ?i 25235/02) ?i Vacarencu c. Moldovei (cererea nr. 10543/02).

25 03 2008 Audieri n Parlament cu privire la hot?rrile CtEDO c. Moldovei

La 21 martie 2008, ncepnd cu ora 10:45, Parlamentul Republicii Moldova a organizat audieri n cadrul ?edin?ei Plenului Parlamentului cu privire la cauzele pronun??rii hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n privin?a Republicii Moldova, executarea acestora ?i prevenirea nc?lc?rii drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54