Arhiva noutăţilor

18 03 2008 Moldova a fost condamnat? la CtEDO n cauza Dacia SRL c. Moldovei

La 18 martie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Dacia SRL c. Moldovei (cererea nr. 3052/04). CtEDO a constatat violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Chestiunea privind satisfac?ia echitabil? a fost rezervat? pentru o hot?rre separat?.

12 03 2008 Seminare de instruire pentru avoca?i n domeniul CEDO

Organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului, cu suportul Consiliului Europei si a Comisiei Europene, va organiza pentru avoca?i si avoca?i-stagiari dou? seminare de instruire n domeniul Conven?iei Europene a Drepturilor Omului. Primul seminar va avea loc la 18-19 aprilie 2008, iar cel de-al doilea – la 16-17 mai 2008. Vor fi selectate primele 25 de persoane eligibile care ?i vor declara inten?ia de a participa la seminare.

21 02 2008 Jurnali?tii de investiga?ie vor beneficia de asisten?? juridic? gratuit?

Organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului, cu suportul Guvernului Statelor Unite, a lansat proiectul Asisten?? juridic? gratuit? jurnali?tilor de investiga?ie. Proiectul ofer? asisten?? juridic? gratuit? jurnali?tilor moldoveni care realizeaz? articole de investiga?ie ?i anchete reporterice?ti.

19 02 2008 Cauza Paladi c. Moldovei a fost retrimis? n fa?a Marii Camere a CtEDO

La 14 februarie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a anun?at c? cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05) a fost retrimis? n fa?a Marii Camere a CtEDO. Audierile publice n aceast? cauz? vor avea loc la 14 mai 2008.

13 02 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrile Guja c. Moldovei ?i Flux (nr. 4) c. Moldovei

La 12 februarie 2008, Marea Camer? a Cur?ii Europene a pronun?at hot?rrea Guja c. Moldovei (cererea nr. 14277/04), iar Sec?iunea a Patra a Cur?ii – hot?rrea Flux (nr. 4) c. Moldovei (cererea nr. 17294/04).

12 02 2008 CtEDO a obligat Moldova s? pl?teasc? peste 2,500,000 euro

La 12 februarie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04). Prin aceast? hot?rre, Curtea European? a obligat Guvernul Republicii Moldova s? pl?teasc? reclamantului EUR 2,500,000 cu titlu de prejudicii materiale, EUR 25,000 cu titlu de prejudicii morale ?i EUR 10,104 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

07 02 2008 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO

Organiza?ia ob?teasc? "Juri?tii pentru drepturile omului" a ntocmit lista persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO n ceea ce prive?te hot?rrile pronun?ate n perioada 7 decembrie 2006 – 31 decembrie 2007.

31 01 2008 Raportul de activitate al Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pe anul 2007

La 23 ianuarie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut public raportul s?u de activitate pe anul 2007. Conform acestui raport, n 2007, mpotriva Moldovei au fost depuse 987 de cereri, 63 de cereri au fost declarate admisibile ?i 73 de cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. n 2007, CtEDO a pronun?at 60 hot?rri contra Moldovei.

29 01 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrea B?lan c. Moldovei

La 29 ianuarie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza B?lan c. Moldovei. Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie n urma nc?lc?rii dreptului de autor al reclamantului asupra unei fotografii de c?tre autorit??ile publice.

28 01 2008 Chestionar de evaluare

Organiza?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului propune n aten?ia utilizatorilor paginii web old.lhr.md un chestionar de evaluare a acestui site ?i a utilit??ii traducerii deciziilor ?i hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54