Arhiva noutăţilor

25 01 2008 Lansare de carte

Organiza?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului lanseaz? primele 4 volume ale lucr?rii Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti. Lucrarea reprezint? culegerea complet? a hot?rrilor ?i deciziilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti traduse n limba de stat.

23 01 2008 Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei a ales noul judec?tor din partea Moldovei la CtEDO

La 22 ianuarie 2008, Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei l-a ales pe Mihail POALELUNGI n func?ia de judec?tor din partea Moldovei la CtEDO. Mandatul de judec?tor la CtEDO al dlui Poalelungi va ncepe la 1 mai 2008 ?i va expira la 30 aprilie 2014.

15 01 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrile Ceachir, Rusu ?i Cravcenco c. Moldovei

La 15 ianuarie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile sale n cauzele Ceachir c. Moldovei (cererea nr. 11712/04), Rusu c. Moldovei (cererea nr. 3479/04) ?i Cravcenco c. Moldovei (cererea nr. 13012/02). Curtea a obligat Guvernul s? pl?teasc? reclamantilor suma global? de EUR 40,677.

09 01 2008 CtEDO a pronun?at hot?rrea Bulava c. Moldovei

La 8 ianuarie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Bulava c. Moldovei. Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie ?i a acordat reclaman?ilor cu titlu de prejudicii morale ?i materiale suma total? de EUR 2,697.

04 12 2007 CtEDO a pronun?at hot?rrea Cogut c. Moldovei

La 4 decembrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Cogut c. Moldovei. Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie prin neexecutarea hot?rrii de judecat? n favoarea reclamantului timp de 33 de luni ?i 10 zile ?i a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune materiale ?i EUR 800 cu titlu de daune morale.

28 11 2007 Sinteza hot?rrilor CtEDO n cauzele Popovici ?i Timpul Info-Magazin ?i Anghel c. Moldovei

La 27 noiembrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Popovici c. Moldovei (cererea nr. 289/04 ?i 41194/04) ?i Timpul Info-Magazin ?i Anghel c. Moldovei (cererea nr. 42864/05).

27 11 2007 CtEDO a pronun?at cinci hot?rri contra Moldovei

La 27 noiembrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Popovici c. Moldovei (cererea nr. 289/04 ?i 41194/04), Ursu c. Moldovei (cererea nr. 3817/05), David c. Moldovei (cererea nr. 41578/05), Timpul Info-Magazin ?i Anghel c. Moldovei (cererea nr. 42864/05) ?i Ţurcan c. Moldovei (cererea nr. 10809/06). Curtea a obligat Guvernul la plata n favoarea reclaman?ilor a unei sume globale n valoare de EUR 49,300.

20 11 2007 Au fost ale?i candida?ii la func?ia de judec?tor la CtEDO din partea Moldovei

La 19 noiembrie 2007, Comisia pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului a ales trei candida?i care urmeaz? a fi propu?i de c?tre Guvernul Moldovei Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei, care va alege n func?ia de judec?tor pe unul dintre ace?tia.

20 11 2007 CtEDO a pronun?at hot?rrea Flux c. Moldovei

La 20 noiembrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea n cauza Flux c. Moldovei (cererea nr. 28702/03). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 10 CEDO ?i a acordat ziarului Flux EUR 278 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

13 11 2007 CtEDO a pronun?at patru hot?rri contra Moldovei

La 13 noiembrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Cebotari c. Moldovei (cererea nr. 35615/06), Dolneanu c. Moldovei (cererea nr. 17211/03), Becciu c. Moldovei (cererea nr. 32347/04) ?i Gusovschi c. Moldovei (cererea nr. 35967/03).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54