Arhiva noutăţilor

06 11 2007 CtEDO a pronun?at hot?rrile Mu?uc, Stepuleac ?i Banca VIAS c. Moldovei

La 6 noiembrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Mu?uc c. Moldovei (cererea nr. 42440/06), Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 8207/06) ?i Banca VIAS c. Moldovei (cererea nr. 32760/04). n total, CtEDO a obligat Guvernul la plata unei sume globale de EUR 328,095 n favoarea reclaman?ilor, cu titlu de daune materiale ?i morale ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

02 11 2007 Sinteza hot?rrilor Stici, Ţurcan ?i Ţurcan, ?i Lipatnikova ?i Rudic c. Moldovei

La 23 octombrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04), Ţurcan ?i Ţurcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05) ?i Lipatnikova ?i Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04).

26 10 2007 Sinteza hot?rrilor CtEDO n cauzele Cazacu, Colibaba ?i Flux ?i Samson contra Moldovei

La 23 octombrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02), Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06), Flux ?i Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03).

23 10 2007 CtEDO a pronun?at ?apte hot?rri c. Moldovei

La 23 octombrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at ?apte hot?rri n cauzele Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02), Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06), Flux ?i Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03), Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04), Ţurcan ?i Ţurcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05), Deliuchin c. Moldovei (cererea nr. 14925/03) ?i Lipatnikova ?i Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04). n total, CtEDO a obligat Guvernul la plata unei sume globale de EUR 43,420 n favoarea reclaman?ilor, cu titlu de daune materiale ?i morale ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

19 10 2008 Guvernul a creat o nou? comisie pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO

n Monitorul Oficial din 19 octombrie 2007 a fost publicat? Hot?rrea Guvernului nr. 1133 din 17 octombrie 2007. Prin aceast? hot?rre a fost instituit? Comisia pentru selectarea candida?ilor din partea Moldovei la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului. Comisia urmeaz? s? selecteze trei candida?i ?i s? i prezinte Guvernului pn? la 20 noiembrie 2007.

16 10 2007 CtEDO a pronun?at opt hot?rri n cauze contra Moldovei

La 16 octombrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at opt hot?rri n cauze contra Moldovei. Cauza Ţara ?i Poiat? c. Moldovei (cererea nr. 36305/03) vizeaz? obligarea la plata desp?gubirilor ?i publicarea unor dezmin?iri ntr-o cauz? n def?imare. n cauzele Ţiberneac Vasile c. Moldovei (cererea nr. 26103/04), Naduli?neac Ion c. Moldovei (cererea nr. 18726/04), Buianovschi c. Moldovei (cererea nr. 27533/04), Deordiev ?i Deordiev c. Moldovei (cererea nr. 33276/03), Vitan c. Moldovei (cererea nr. 6901/03), Ţiberneac c. Moldovei (cererea nr. 18893/04) ?i Marcu c. Moldovei (cererea nr. 17359/04) reclaman?ii se plngeau de neexecutarea sau executarea ntrziat? a hot?rrilor judec?tore?ti definitive n favoarea lor.

09 10 2007 CtEDO a pronun?at hot?rrile Clionov c. Moldovei, Grivneac c. Moldovei ?i Cur?raru c. Moldovei

La 9 octombrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at trei hot?rri n cauzele Clionov c. Moldovei, Grivneac c. Moldovei ?i Cur?raru c. Moldovei. n aceste cauze Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 al Conven?iei.

02 10 2007 Cauza Ivan?oc ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei ar putea fi examinat? de Marea Camer? a CtEDO

La 18 septembrie 2007, Camera a Patra a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, examinnd cauza Ivan?oc ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 23687/05), a decis, n temeiul art. 30 al Conven?iei Europene a Drepturilor Omului, s? se desesizeze n favoarea Marii Camere a Cur?ii. Orice obiec?ie privind desesizarea n favoarea Marii Camere urmeaz? a fi motivat? ?i expediat? de c?tre p?r?i pn? la 19 octombrie 2007. n cazul n care una din p?r?i se opune, cauza va fi examinat? n Camer?.

25 09 2007 CtEDO a pronun?at hot?rrile Mizernaia c. Moldovei ?i Bi?a ?i al?ii c. Moldovei

La 25 septembrie 2007, CtEDO a pronun?at dou? hot?rri n cauzele Mizernaia c. Moldovei ?i Bi?a ?i al?ii c. Moldovei. n cauza Mizernaia c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie ?i a acordat reclamantei EUR 3,987 cu titlu de daune materiale, EUR 2,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 700 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. n cauza Bi?a ?i al?ii c. Moldovei Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 ?i 13 ale Conven?iei ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie ?i a acordat dlui Bi?a EUR 67 cu titlu de daune materiale, al?i EUR 2,000 dlui Andrienco cu titlu de daune morale ?i materiale ?i EUR 930 dnei Stanil cu titlu de daune morale ?i materiale.

18 09 2007 Lista candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO din partea Moldovei a fost respins?

La 17 septembrie 2007 Sub-comitetul pentru alegerea judec?torilor la Curtea European? a Drepturilor Omului a Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei a examinat lista candida?ilor la func?ia de judec?tor la CtEDO propus? de c?tre Republica Moldova. Conform agendei sale, Sub-comitetul urma s?-?i ?in? ?edin?a ntre orele 8.30 ?i 18.45 la Paris, la care au fost invita?i pentru intervievare candida?ii nominaliza?i de c?tre Republica Moldova.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54